Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Eerste Deel, 1874

INHOUD BLZ.
Gualtherus Sylvanus, Eene bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in het begin der XVIIe eeuw (vevolg op 89 en 211.) 1
De inventaris van het misgewaad der kapel van het Hansekantoor te Brugge 20
De Zwolsche Stadbrief van 1230 28
Geschenk in 1570 door de Staten van Overijssel aan de Koningin van Spanje vereerd 32
Ampten, Beneficiën, Officiën, Tractementen, enz. door de regering van Zwolle begeven (Vervolg op 134 en 269.) 49
Ingezetenen van Overijssel gevangen in Algiers 72
Zwollenaars te Londen, 1570 75
Een brief van den Engelschen gezant G. Downing aan de stad Kampen, 1661 76
Opschrift op de Mariaklok in den toren der Plechelmus kerk te Oldenzaal 82
Vernieling van wapens enz. te Kampen bevolen, 1798 84
De Pastorie der St. Nicolaaskerk te Kampen van 1540 tot 1556 115
Dijkgraven van Zalland 169
De stads Zwanen van Zwolle 174
_______________↓_______________


|pag. II|
INHOUD BLZ.
De tweede uitgave van Winhoff’s Landrecht van Auerissel 186
Kloosterleven te Campen, 1371 187
Overijssel’s rijkdom 188
Gebruik bij begrafenis 189
Een en ander omtrent Georgius Konerding, Eene bijdrage tot de geschiedenis der Remonstranten te Kampen 193
Een Paskwil, 1620 210
Een officiëele Vischpartij van den Zwolschen Magistraat 254
Muntmeesters-instructie van 1534 279
Brieven van Sauvegarde 282
Deventer Publicatie van 1560 284
Straf op het duel 286
Deventer Gildebrief van 1249 289
Uit de briefwisseling van van der Capellen tot den Pol 306
Twee bescheiden, op het klooster Albergen betrekking hebbende 318
Twenthe in Mei 1815 332
Stads Zilverwerk te Zwolle 336
Iets betreffende den Kaartemaker mr. Jacobus van Deventer 349
Goochelaars enz. te Kampen geweerd, 1675 357
De Roggestapel te Deventer 358
Een diner der Meentelieden te Kampen in 1712 362
Landcommandeurs van Ootmarsum 370
Nieuwe klokken en een nieuw orgel voor de kerk te Genemuiden, 1488 372
Viering eener eerste mis te Vollenhove, 1558 377
Apotheker te Kampen, 1355 379
_______________↓_______________


|pag. III|
INHOUD BLZ.
Een Kamper Boekdrukker van 1524 380
Markeregt
     Gewaard 80
     De Laaksteen 80
     Het diner 381
Geslachtkundige aanteekeningen
     I. Van Twenhuisen 85
     II. De Vos van Steenwijk 88
     III. Kruse en Morrhe 190
     IV. Van Voorst 192
     VI. Mulart — Van Oldeneel (vervolg op 384.) 287
     VII. Paffraet 288
     VIII. Sandberg 382
     IX. Van Wilssem 384

 

INHOUD
Gualtherus Sylvanus. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in het begin der XVIIe eeuw.
De inventaris van het misgewaad der kapel van het Hansekantoor te Brugge.
De Zwolsche Stadbrief van 1230.
Geschenk in 1570 door de Staten van Overijssel aan de Koningin van Spanje vereerd.
Ampten, Beneficiën, Officiën, Tractementen, enz. door de regering van Zwolle begeven.
Ingezetenen van Overijssel gevangen in Algiers.
Zwollenaars te Londen, 1570.
Een brief van den Engelschen gezant G. Downing aan de stad Kampen, 1661.
Opschrift op de Mariaklok in den toren der Plechelmus kerk te Oldenzaal.
Vernieling van wapens enz. te Kampen bevolen, 1798.
De Pastorie der St. Nicolaaskerk te Kampen van 1540 tot 1556.
Dijkgraven van Zalland.
De stads Zwanen van Zwolle.
De tweede uitgave van Winhoff’s Landrecht van Auerissel.
Kloosterleven te Campen, 1371.
Overijssel’s rijkdom.
Gebruik bij begrafenis.
Een en ander omtrent Georgius Konerding. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Remonstranten te Kampen.
Een Paskwil, 1620.
Een officiëele Vischpartij van den Zwolschen Magistraat.
Muntmeesters-instructie van 1534.
Brieven van Sauvegarde.
Deventer Publicatie van 1560.
Straf op het duel.
Deventer Gildebrief van 1249.
Uit de briefwisseling van van der Capellen tot den Pol.
Twee bescheiden, op het klooster Albergen betrekking hebbende.
Twenthe in Mei 1815.
Stads Zilverwerk te Zwolle.
Iets betreffende den Kaartemaker mr. Jacobus van Deventer.
Goochelaars enz. te Kampen geweerd, 1675.
De Roggestapel te Deventer.
Een diner der Meentelieden te Kampen in 1712.
Landcommandeurs van Ootmarsum.
Nieuwe klokken en een nieuw orgel voor de kerk te Genemuiden, 1488.
Viering eener eerste mis te Vollenhove, 1558.
Apotheker te Kampen, 1355.
Een Kamper Boekdrukker van 1524.

Markeregt.
De Laaksteen.
Het diner.

Geslachtkundige aanteekeningen.
I. Van Twenhuisen.
II. De Vos van Steenwijk.
III. Kruse en Morrhe.
IV. Van Voorst.
VI. Mulart. – Van Oldeneel.
VII. Paffraet.
VIII. Sandberg.
IX. Van Wilssem.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.