Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel

In 1874 werd begonnen met het uitgeven van de Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, door Mr. Jan Izaak van Doorninck, Archivaris van Overijssel en Mr. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, in 1889 overleed Mr. Jan Izaak van Doorninck. Ze verschenen in 4 losse afleveringen tegen een prijs van ƒ 0.90. De 1e serie stopte in 1890. In 1896 werd gestart met het uitgeven van een 2e serie door Mr. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen en Mr. L. van Hasselt, Rijksarchivaris in Overijssel het laatste deel verscheen in 1907. De uitgave werd gedrukt door De Erven J.J. Tijl te Zwolle.

Eerste Deel 1874

Tweede Deel 1875


Derde Deel 1876

Vierde Deel 1878


Vijfde Deel 1879

Zesde Deel 1880
11e deel, 2e serie, 1e deel, 1896


Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.