Theologische Universiteit Kampen (Broederweg/Oudestraat)

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
!!Let op in bewerking.!!

 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 

  • Bloemendal, B. (2011). “Nederlanders” of “Duitsers”? Uit Duitsland afkomstige studenten theologie aan de Boven Nieuwstraat/Oudestraat te Kampen tussen 1854 en 1994. (Masterscriptie) Nieuwste Kerkgeschiedenis, Protestantse Theologische Universiteit, Kampen.
  • Bosch, R.A. (1983). Overijssel en ‘Het innige christendom’ 1740-1750: Het boek van Schortinghuis in een kerkelijk en politiek conflict. (Doctoraalscriptie). Theologische Hogeschool Kampen (Oudestraat), Kampen.
  • Broekman, A.B. (2004), Protestantse orthodoxie in Zwartsluis van 1828 tot 1895. Een onderzoek naar de religieuze en sociaal-economische ‘ligging’ van een lokale gemeenschap (Doctoraalscriptie). Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat), Kampen.
  • Groot, Jac. de (2016). Oprecht en duidelijk onderzoek naar de betekenis van Hieronymus Vogellius voor de oude ware gereformeerde kerk van Kampen: als predikant, polemicus en provinciaal deputaat ten tijde van de twisten tussen de remonstranten en de contraremonstranten in de Overijsselse stad Kampen. (Masterscriptie) Master Theologie Algemeen , Theologische Universiteit Kampen (Broederweg), Kampen.
  • Korf, J. (1978). “Herinneringen aan Janna van der Werf, de dienstmaagd van Hofwijk: Een document betreffende de Afscheiding van 1834. Kampen: Theologische Hogeschool Kampen (Oudestraat).
  • Pol, F. van der (1978). Reformatorisch Licht over Kampen. De ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerk te Kampen (1555-1588). (Doctoraalscriptie). Kerkgeschiedenis, Theologische Hogeschool Kampen (Broederweg), Kampen.

Comments are closed.