Universiteit van Amsterdam

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
 
Universiteit van Amsterdam:
 

  • Bartels, M.H. (1992). HASSELT, van Ae tot Zwartewater: Een uitwerking van het archeologisch onderzoek in de stadskern van Hasselt, provincie Overijssel. (doctoraalscriptie). Middeleeuwse archeologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Haar 1 [1. Mr. Herman Stephanus Maria (Herman) ter Haar (Almelo, 25 december 1929 – Almelo, 30 maart 2020). notariële opleiding (1952-1957), studie rechten Universiteit van Amsterdam (-1964), kandidaat-notaris Kantoor L.I. Erftemeijer Zwolle (1958-1966), notaris Almelo (4 april 1966 – 1 januari 1995.). Zoon van Johannes Joseph ter Haar (1892-1975), directeur boerenbond en Gesina Geerdink Johannink (1901-1975).], H.S.M. ter (1964). De privilegebrieven van Vriezenveen. (Scriptie). Tentamen Oud vaderlands Recht. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Elferink, J. (1995). Lambert van Tweenhuysen, 1565-1627: Een markant buitenbeentje in de Amsterdamse koopmanswereld. (Scriptie). Economische & Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Genabeek, R. van (1994). De Agnieten op de Vloeddijk: Archeologisch onderzoek van een middeleeuws stadsklooster in Kampen. (Doctoraalscriptie). Instituut voor pre- en protohistorie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Hofstee, C.R.G. (1975). De fraterhuizen te Zwolle. (Doctoraalscriptie). Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Petram, L.O. (2006). Stadsreformatie aan het front (1578-1587): Tien jaren uit de geschiedenis van Deventer. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Ringenier, H. (2001). Keramiek uit de IJsselstraat, 10de – 12de- eeuwse vondstcomplexen uit Deventer. (Materiaalscriptie AAC). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Sinterniklaas, R. (1999). Marsch naar de sterren: Officiersopleidingen uit de gelederen, 1852-1928. (Doctoraalscriptie). Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Wieling, Sj. (1983). Dienen en verdienen: Geschiedenis van Nederlandse verbruikscoöperaties. (Doctoraalscriptie). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Comments are closed.