Tag Archives: Leiden

Index

Deze index bevat zowel zaken als personen en plaatsnamen. De namen van personen zijn slechts opgenomen indien ze in de lopende tekst voorkomen. Ze zijn alfabetisch geordend op voornaam. Bij de Leidse en Zwolse zusters en hun biechtvaders wordt tevens … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Overzicht van geraadpleegde werken

Overzicht van geraadpleegde werken   Afkortingen: AAU Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht AGKKN Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland BBH Bijdragen Bisdom Haarlem BKNOB Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond BMHG Bijdragen … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

BIJLAGE C: Verantwoording van de database ‘Prosopografie’

BIJLAGE C     Verantwoording van de database‘Prosopografie’ De database ‘Prosopografie’ is op verzoek bij de auteur verkrijgbaar op cd-rom en zal in 2004 raadpleegbaar zijn op het internet. Ten behoeve van het prosopografische onderzoek is een database in het programma Microsoft Access … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

BIJLAGE B: Lijst van conventualen en biechtvaders

BIJLAGE B          Lijst van conventualen en biechtvaders Deze bijlage bevat een overzicht van de conventualen en biechtvaders van de Leidse en Zwolse gemeenschappen, met hun vermeldingsjaren in de bronnen (geordend op jaar van eerste vermelding). De biografische gegevens van deze personen … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

BIJLAGE A: Overzicht van handschriften, incunabelen en drukken

BIJLAGE A     Overzicht van handschriften, incunabelen en drukken Deze bijlage geeft een overzicht van de handschriften, incunabelen en drukken die vervaardigd zijn in of toebehoord hebben aan de Leidse en Zwolse vrouwenhuizen. Per handschrift of druk wordt informatie verstrekt omtrent de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Slotbeschouwing

Slotbeschouwing Het doel van deze studie was een antwoord te vinden op de vraag hoe de tweede religieuze vrouwenbeweging in de Noordelijke Nederlanden na 1380 verklaard kan worden. Hiertoe is een systematische vergelijking gemaakt van de vrouwenconventen en -kloosters die … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Hoofdstuk 10: De Reformatie

HOOFDSTUK 10     De Reformatie Toen het Sint-Margarethaconvent in 1464 van Leiden naar Zoeterwoude verplaatst werd, telde het 197 zusters. In de decennia na de verplaatsing verwierf het convent 143 morgen land (ca. 117 ha) in het ambacht van Zoeterwoude. Een eeuw … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Hoofdstuk 9: Relaties met geestelijke instellingen

HOOFDSTUK 9     Relaties met geestelijke instellingen      De Leidse en Zwolse vrouwenhuizen functioneerden niet alleen in de stedelijke samenleving, maar maakten tevens deel uit van een netwerk van geestelijke instellingen. De gemeenschappen behoorden aanvankelijk tot een parochie. Kerkelijke waardigheidsbekleders, zoals de bisschop … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Hoofdstuk 7 Relaties met de stedelijke omgeving

HOOFDSTUK 7     Relaties met de stedelijke omgeving Geert Grote, een van de grondleggers van de religieuze hervormingsbeweging die later de Moderne Devotie zou worden genoemd, reisde in 1384 van Deventer naar Zwolle om zijn geestverwanten aldaar te bemoedigen. Zijn bezoek is … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Hoofdstuk 6 De bewoners van de gemeenschappen

HOOFDSTUK 6     De bewoners van de gemeenschappen      Op de dag voor Kruisverheffing (dus 13 september) van het jaar 1529 trad Diewer van der Goude, dochter van Adam Baertz en Heilgen, op twintigjarige leeftijd in het Elfduizend-Maagdenconvent te Warmond in. Na het … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,