Kolman, Rudolf Jan (1919-2011)

Dr. Rudolf Jan Kolman (Nijmegen, 16 november 1919 – Zwolle, 1 januari 2011) studeerde Universiteit van Utrecht (-1952), docent Nederlands en Geschiedenis Gemeentelijk Lyceum (vanaf 1970 Almere College) Kampen (1954-), voorzitter van de Ronde Tafel, lid Kamper Nutsdepartement (). Zoon van Jan Kolman (1878-1940), administrateur Weesinrichting te Neerbosch, kantoorbediende en Fenna Haan (1876-1963). Gehuwd op 22 mei 1953 te Nijmegen met Anna Christina Dieker (Amsterdam, 21 april 1919 – Zwolle, 21 april 2002), Dochter van Cornelis Dieker (1890-1969) en Nora Elisa Schram (1896-1990).

Promoveerde op 12 november 1952 bij prof. Pieter A. Geyl op een dissertatie: De reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel.

Over Rudolf Jan Kolman:

 • Enno van Gelder, H.A. (1954). De strijd der partijen tijdens het Bestand. R.J. Kolman, De reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel, diss. Utrecht, Groningen (Wolters), 1952. Tijdschrift voor Geschiedenis, 67, 394-395.
 • Gelderen, J. van (2011). Dr. Rudolf Jan Kolman (Nijmegen 16 november 1919 – Zwolle 1 januari 2011). In H. Harder, M. Wessels-Bierling & G. Westerink (Red.), Kamper Almanak Cultuurhistorisch Jaarboek, 2011. (pp. 169-176). Kampen: Frans Walkate Archief.

Werken van Rudolf Jan Kolman:

 • Kolman, R.J. (1952). De reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht). Groningen: J.B. Wolters.
 • Kolman, R.J. (1957). Topografische ontwikkeling van Nijmegen. Dr. F. Gorissen, Steden-atlas van Nijmegen, Werken uitgegeven door „Gelre”, no. 29, 1956, 161 blz. Gouda Quint, Arnhem. Tijdschrift voor Geschiedenis, 70, 89-91.
 • Kolman, R.J. (1968). J.B. Meerkerk, de Kamper liberalen en de volksleeszaal in de Buiten Nieuwstraat (1891-1893)’. Kamper Almanak, 1968-1969, 177-258.
 • Kolman, R.J. (1969). De Latijnse School en het Stedelijk Instituut te Kampen verenigd tot een Gymnasium (1847)’. Kamper Almanak, 1969-1970, 145-232.
 • Kolman, R.J. (1973). Van particulier initiatief en overheidssubsidie. Het ontstaan van de Nederlandse leeszaalbeweging en de stichting van een openbare leeszaal en bibliotheek te Kampen’. Kamper Almanak, 1973-1974, 165-240.
 • Kolman, R.J. (1979). Portret zonder gezicht. Het mysterie – Pieter Remmers’. Kamper Almanak, 1979-1980, 233-270.
 • Kolman, R.J. (1981). Herinneringen aan Dr. C.N. Fehrmann conservator van het Frans Walkate Archief (1947-1980)’. Kamper Almanak, 1981-1982, 173-190.
 • Kolman, R.J. (1985). De Latijnse School en de koorzang in de Sint-Nicolaaskerk tijdens het rectoraat van Johan Evertsz a Lymberich (1532-1554); de stichting van het Soete-Naeme-Jhesushuys’. Kamper Almanak, 1985-1986, 155-225.
 • Kolman, R.J. (1987). De pelgrims van Jeruzalem te Kampen (ca. 1450-1580)’. Kamper Almanak, 1987-1988, 155-214.
 • Kolman, R.J. (1994). Traditie, trouw en tolerantie I. De Kamper magistraat tussen bevrijding en religievrede (1578-1579)’. Kamper Almanak, 1994, 143-220.
 • Kolman, R.J. (1995). Traditie, trouw en tolerantie II. Het mislukken van de Kamper religie vrede (1579-1580)’. Kamper Almanak, 1995, 139-229.

 

 • Hul, R.M. van ’t (juni, 2024). Bibliografie van Dr. Rudolf Jan Kolman (Nijmegen, 16 november 1919 – Zwolle, 1 januari 2011).
Category(s): Auteurs

Comments are closed.