Kalender voor de Protestanten in Nederland

Kalender voor de Protestanten in Nederland (1857 – 1863),
Kerk-Historisch Jaarboekje (1864-1865)

Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, onder leiding van W. Moll, Hoogleeraar te Amsterdam.

De eerste serie liep van 1856 t/m 1863, uitgegeven door H.W. Mooij te Amsterdam. De tweede serie liep van 1864 t/m 1865, uitgegeven door S.E. van Nooten te Schoonhoven.

De Redactie bestond uit:

 • J.G.R. Acquoy (1857-1860)
 • J.M. Assink Calkoen (1860)
 • H.C. Lohr (1861-1865)
 • A. Paris (1860-1862)
 • J.C. Pool (1863-1865)
 • W.R. Poolman (1860-1865)
 • H.C. Rogge (1857-1860)
 • J. Wiarda (1857-1861)

Artikelen verschenen in de Kalender voor de Protestanten in Nederland m.b.t. Overijssel:

 • B, J.W. (1856). Johannes Busch. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 1. (p. 159-180.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Moll, W. (1857). De Krocht der Lebuinus-kerk te Deventer. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 2. (p. 92-97.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Moll, W. (1858). Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 3. (p. 66-85.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Brinckerinck, J. (1858). Leeringen van Johannes Brinckerinck uit zijne onuitgegevene collatiën verzameld. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 3. (p. 86-92.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Moll, W. (1858). Diepenveensche oudheden. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 3. (p. 93-98.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Moll, W. (1859). Eene Kloosterrede over het ware geestelijke leven. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 4. (p. 54-60.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Moll, W. (1860). „Ebe Clage of enighe Sprake” van Hendrik Mande, volgens twee handschriften der vijftiende eeuw.. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 5. (p. 133-122.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Acquoy, J.G.R. (1860). Geert Groote. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 5. (p. 123-149.) Amsterdam: H.W. Mooij.
 • Pool, J.C. (1862). Thomas a Kempis. In W. Moll (Red.). Kalender voor de Protestanten in Nederland, 7. (p. 109-158.) Amsterdam: H.W. Mooij.

Artikelen verschenen in Kerk-Historisch Jaarboekje m.b.t. Overijssel:

 • Vos, C.M. (1864). Gerhard Zerbolt. In W. Moll (Red.). Kerk-Historisch Jaarboekje, 1. (p. 102-138.) Schoonhoven: S.E. van Nooten.
Category(s): Overijssel

Comments are closed.