Christelijke Hogeschool Windesheim

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
!!Let op in bewerking.!!

 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
In 1979 is de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle van start gegaan.
In 1986 fuseert de opleiding met een aantal andere opleidingen tot de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
 

  • Breman, E, & Brink, E. van den (1994). Stichting de Zwolsche Gemeenschap (1945-1967): Civilisering door gemeenschapszin (Scriptie). Geschiedenis, Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle.
  • Dam, J. (1996). De Sint Michaelkerk te Zwolle. (Scriptie M.O.). Theologie, Windesheim, Zwolle.
  • Klein, J. (). De gevolgen van het herstel van de bisschoppelijke hierarchie, in 1853, voor Kampen en IJsselmuiden. (Afstudeeropdracht) Christelijke Lerarenopleiding, Zwolle.
  • Kuipers, B. (1991). Assendorp 1860-1920: Achtergronden & architectuur. (Scriptie). Hogeschool Windesheim, Zwolle.
  • Meer, W. ter (1990). Een kwalijk bestuurde weldadigheid. (Scriptie). Windesheim, Zwolle.
  • Pierik, M. (1996). Verspreiding van volksgeluk. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Zwolle in de jaren 1830 tot 1848. (HBO-scriptie) Geschiedenis, Zwolle ?.
  • Schrijver, H. & Winkoop, A. van (1988). De Harmonie: Voor onze taal en poëzie lei Hooft eens d’eersten steen. (Scriptie). Chr. Leraren Opleiding, Zwolle.
  • Voorhorst, M. (1989). De deugd der weldadigheid. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Zwolle van 1815 tot 1830. (NLO-scriptie). Geschiedenis, Chr. Lerarenopleiding, Zwolle.
  • Westerveld, H.F. (1989). De industriële ontwikkeling van Zwolle in de periode 1870-1914. Scriptie). Christelijke Leraren Opleiding, Zwolle.

Comments are closed.