Tag Archives: sociografie

Een Samenleving onder Spanning

EEN SAMENLEVING ONDER SPANNING [ ] HISTORISCHE SOCIOGRAFIEËN VAN HET PLATTELAND ONDER REDACTIE VAN DR. B. H. SLICHER VAN BATH Hoogleraar in de Agrarische Geschiedenis aan de Landbouwhogeschool te Wageningen I DR. B.H. SLICHER VAN BATH Een Samenleving onder Spanning … Lees verder

Tagged

HOOFDSTUK XI: Slotbeschouwing

HOOFDSTUK XI Slotbeschouwing.      Nadat in de voorgaande hoofdstukken de groepsverschijnselen werden belicht rest nog de taak de factoren aan te wijzen, die kunnen verklaren, hoe de karakteristieke Staphorster gemeenschap zich in de vorm, waarin zij zich aan ons vertoont, heeft … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged ,

HOOFDSTUK X: De herkomst der bevolking en het groepskarakter

HOOFDSTUK X De herkomst der bevolking en het groepskarakter.      Bij het te boek stellen van de resultaten van een studie is men genoodzaakt een indeling aan te brengen in hoofdstukken. De ordening van het materiaal, die men daarmede nastreeft, is … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged

HOOFDSTUK IX: Bijzondere sociale en culturele verschijnselen

HOOFDSTUK IX Bijzondere sociale en culturele verschijnselen.      Had het vorige hoofdstuk betrekking op de maatschappelijke verhoudingen in engere zin, in het onderhavige zullen nog een aantal verschijnselen nader worden bekeken, die de groep typeren en die daardoor het begrip kunnen … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged ,

HOOFDSTUK VIII: Sociale verhoudingen

HOOFDSTUK VIII Sociale verhoudingen. Inleiding.      Het Staphorster volksleven heeft zich in de laatste tientallen jaren in de belangstelling mogen verheugen van folkloristen, journalisten en andere auteurs. Of de belangstelling ook in de vorige eeuw zo groot was kan men betwijfelen. … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged ,

HOOFDSTUK VI: De demografie

HOOFDSTUK VI De demografie      De beschrijving van de kwantitatieve verhoudingen van de groep en de veranderingen daarin is een belangrijke taak van de sociograaf. Het aantal personen, dat tot een groep behoort, en de sterkteverhoudingen van de onderdelen, die binnen … Lees verder

Posted in Grafhorst Tagged ,

HOOFDSTUK V: De betrekkelijke sociale ligging van de gemeente

HOOFDSTUK V De betrekkelijke sociale ligging van de gemeente      In het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, dat de gemeente Staphorst ten opzichte van de buitenwereld niet geïsoleerd ligt en dat het ook in het verleden niet terzijde van de verkeersverbindingen heeft … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged

HOOFDSTUK IV: Bebouwing en verkeerswegen

HOOFDSTUK IV Bebouwing en verkeerswegen. Inleiding.      Het is de taak van de sociograaf een typerende beschrijving te geven van een sociale groep. Door aldus de taak van de sociograaf te omschrijven geeft men een duidelijke beperking aan. De beschrijving van … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged

HOOFDSTUK III: Het physisch-geografisch milieu

HOOFDSTUK III Het physisch-geografisch milieu A. De bodem      De gemeente Staphorst helt van het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen. In de uiterste Noord-Oosthoek vindt men de Witte Bergen, met bos bezette heuvels, waarvan de hoogte varieert van 3 tot 6 m … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged

HOOFDSTUK II: Grootte, vorm en grenzen der gemeente

HOOFDSTUK II Grootte, vorm en grenzen der gemeente      De oppervlakte van de gemeente Staphorst bedraagt 13.909 ha ), waarvan in 1939 10.083 ha cultuurgrond. Bij een zielenaantal van 7517 was aan het einde van 1939 de bevolkingsdichtheid per 100 ha … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged