Tag Archives: Vloeddijk

Het St. Agnes-Klooster op den Vloeddijk te Kampen

Het St. Agnes-Klooster op den Vloeddijkte Kampen.      Tot de verschillende kloosters, die in Kampen zijn gevestigd geweest en bijgedragen hebben tot de ontwikkeling en beschaving dezer stad, behoorde ook dat van St. Agnes op den Vloeddijk, zijnde een nonnenklooster van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

IX. Scholen

IX. Scholen      In het begin van de veertiger jaren van de vorige eeuw koesterde het stadsbestuur plannen tot het stichten van een armenbewaarschool. Toen het tot dat doel aangekochte grote pand echter ook goed – en ongetwijfeld lucratiever – bruikbaar … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

VIII. De stads volmolen

VIII. De stads volmolen      Ondanks de vernieuwing en de overheidssteun bleef het ook in de achttiende eeuw tobben met de volmolen op de Vloeddijk. Naar aanleiding van niet nader aangeduide klachten over deze molen, geuit door de eigenaars van twee … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

VII. De Agnietenkerk als Waalse kerk en als onderkomen voor een volmolen

VII. De Agnietenkerk als Waalse kerk en als onderkomen voor een volmolen      Bekend is al dat in de winter van 1586/7 in de Agnietenkerk paarden gestald waren. Over de bestemming gedurende de eerste jaren daarna ontbreekt tot nu toe elke … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

VI. Het kloostercomplex

VI. Het kloostercomplex      Behalve op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 zijn op de zestiende- en |pag. 27| _______________↑_______________ |pag. 28| _______________↑_______________ Copia van Agneten Copia      Mijn heeren etc.      Gheven oetmoedich toe kennen die twee leste ende … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

V. Het Agnietenklooster na de hervorming

V. Het Agnietenklooster na de hervorming      Intussen waren de kloosters in een heel onzekere situatie beland. Ondanks het feit dat de nieuwe magistraat de Minderbroeders al meteen uit de stad had weggezonden en anderen vrijwillig vertrokken waren, lijkt het alsof … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

IV. De hervorming

IV. De hervorming      Voordat we verder gaan met de wederwaardigheden van het Agnietenklooster en zijn bewoners, is het nodig kort stil te staan bij de gebeurtenissen die zich als gevolg van botsingen tussen de rooms-katholieke kerk en haar critici, de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

III. Het Agnietenconvent aan de Vloeddijk

III. Het Agnietenconvent aan de Vloeddijk       Het is niet bekend in welk jaar het Kamper Agnietenconvent gesticht werd. Doordat het eerste archiefstuk, waarin het klooster genoemd wordt uit 1422 stamt, veronderstelde Fasel bijvoorbeeld dat het pas na 1400 ontstaan … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

II. Sint-Agnes

II. Sint-Agnes      Het Agnietenklooster aan de Vloeddijk ontleende zijn naam aan Sint-Agnes, een heiligverklaarde, dertienjarige martelares die tijdens de Romeinse christenvervolging een gewelddadige dood stierf. Wanneer Agnes, een kind uit een voorname familie te Rome, om het leven kwam is … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en Groenestraat

Kamper Genealogische en Historische Bronnendeel 13 Het terrein van het Agnietenkloostertussen Vloeddijk en Groenestraat door E.G. van Vliet Kampen 1994 [ ] blanco [ ]   Inhoudsopgave Voorwoord 1 I. Inleiding 3 II. Sint-Agnes 3 III. Agnietenklooster aan de Vloeddijk … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,