II. Sint-Agnes


II. Sint-Agnes

     Het Agnietenklooster aan de Vloeddijk ontleende zijn naam aan Sint-Agnes, een heiligverklaarde, dertienjarige martelares die tijdens de Romeinse christenvervolging een gewelddadige dood stierf. Wanneer Agnes, een kind uit een voorname familie te Rome, om het leven kwam is niet met zekerheid te zeggen. Zij is het slachtoffer geworden van de vervolgingen tijdens het bewind van keizer Valerianus (253 – 260) of van de wreedheden die plaatsvonden onder de regering van Diocletianus (284 – 305). De wijze waarop het meisje gedood werd, is ook niet bekend. Volgens de legende weerstond zij het vuur, waarna men haar hals met een

|pag. 3|

_______________↑_______________

St.-Agnes eikehouten beeld van Adriaen van Wesel, ca 1480 (uit: Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum/Catalogus)

|pag. 4|

_______________↑_______________

zwaard doorstoken zou hebben 1 [1. Timmers, p. 228/9.]. In de vroeg-christelijke kunst werd Sint-Agnes voorgesteld als een rijk geklede orante, een biddende vrouw, die met gespreide armen tussen twee bomen of twee duiven staat. In de middeleeuwen werd zij afgebeeld met haar gewone attribuut, een lam 2 [2. Volgens een legende zou Agnes na haar dood aan haar ouders verschenen zijn met een lam, haar hemelse bruidegom, aan haar zijde. Ook staat het lam in verband met haar naam. Het Latijnse Agnus – Agnes betekent lam (Timmers). Op het zegel van het Kamper Agnietenklooster komt Sint-Agnes voor met een lam aan haar linker zijde en een palmtak in haar rechter hand.]. Attributen die ook voorkomen en die op haar martelaarschap wijzen, zijn kroon, palm en boek. Soms draagt Agnes een bloemenkrans om haar hoofd. Haar heiligendag werd gevierd op 21 januari; het kerkelijk feest duurde acht dagen en werd op 28 januari, de octaafdag, afgesloten. Sint-Agnes gold als beschermheilige van jonge meisjes. Door de grote verbreidheid van de Agnesverering, werden vele kloosters aan haar gewijd.
 
– Vliet, E.G. van (1994). Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en Groenestraat. Kampen: Gemeentearchief.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.