Vliet, Elisabeth Gijsbertha (Lies) van (1922-2023)

Elisabeth Gijsbertha (Lies) van Vliet (Exloo, 7 augustus 1922 – Kampen, 29 maart 2023), fysiotherapeute, bestuurslid van de Vrienden van het Kamper Museum, historicus. Dochter van Jan Leendert van Vliet (1895-1957), adjunct commies secretarie Gemeente Odoorn en Ieke Stel (1899-).

Onderscheidingen:

 • Ontving op 15 april 2005 uit handen van Arend Hengeveld de Dr. C.N. Fehrmannprijs.
 • Ontving op 19 december 2012 uit handen van burgemeester Bort Koelewijn de zilveren legpenning van de stad Kampen.

Over E.G. van Vliet:

 • Gelderen, J. van (2012). Lies van Vliet, een levensschets. In J. Kummer (Red.), Over Kampen gesproken. Een eerbetoon aan Lies van -Vliet. Kampen: De beverburcht uitgeverij.
 • Westerink, G. (2013). Portrettengalerij: Lies van Vliet. Kamper Almanak, 2013, 83-84.
 • Broers, H. (2023). Lies van Vliet (1922-2023): Fundament onder Kampens geschiedvorsing. Kamper Almanak, 2023, 293-297.

Werken van E.G. (Lies) van Vliet:

 • Vliet, E.G. van (1976). Schepenmaaltijden. De Panne, 1 (2), 15-16.
 • Vlis, D. van der & Vliet, E.G. van (1977). De bouw van de Nieuwe Toren: Jaarverslag 1977 Kampen: Gemeentearchief Kampen.
 • Vliet, E.G. van (1978). Uittreksel Stedelijke Rekeningen. Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (1979). De Poortschrijver en de ooievaars. De Panne, 4 (3), 20.
 • Vliet, E.G. van (1980). Verslag onderzoek bodem Oudestraat 4. De Panne, 5 (1), ?.
 • Vliet, E.G. van (1980). Stand van zaken werkgroep archeologie. De Panne, 5 (3), ?.
 • Vliet, E.G. van (1981). Ölandse kalksteen als handelsartikel. Grondboor & Hamer,1 [1. Tijdschrift van de Nederlandsche geologische vereniging] 35 (6), 179-182.
 • Vliet, E.G. van (1982). Te kijk in Campen, 17de eeuw. De Panne, 7 (1), 2-3.
 • Vliet, E.G. van (1982). Over putten en secreten in de 17de eeuw. De Panne, 7 (3), ?.
 • Vliet, E.G. van (1984). Verslag werkgroep archeologie. De Panne, 9 (2), ?.
 • Vliet, E.G. van (1984). De stad van Avercamp. Kampen in de zeventiende eeuw: 1 De magistraat: 2 De IJsselbrug.2 [2. Kamper genealogische- en historische bronnen, 4.] Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (1985). De stad van Avercamp: Kampen in de zeventiende eeuw. 3. De gezondheidszorg.3 [3. Kamper genealogische- en historische bronnen, 7] Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (1988). De stad van Avercamp: Kampen in de zeventiende eeuw. 4. Markten en jaarmarkten.4 [4. Kamper genealogische- en historische bronnen, 9a] Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (1988). De stad van Avercamp: Kampen in de zeventiende eeuw. 5. Feesten en bijzondere dagen.5 [5. Kamper genealogische- en historische bronnen, 9b] Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (1990). Doctor Jacob Moock en Catharina le Maire. De Panne, 15 (2), 32-35.
 • Vliet, E.G. van (1991). De stad van Avercamp: Kampen in de zeventiende eeuw. 6. Over edele ehrentrijcke joffers, ehrelievende borgersvrouwen en onkuysche vrouluyden.6 [6. Kamper genealogische- en historische bronnen, 11] Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (1992). Kampen en Schokland. Het Schokker erf, 19, 2-7.
 • Vliet, E.G. van (1992). Het gebruik van paarden in zeventiende-eeuws Kampen. Kamper Almanak, 1992, 194-219.
 • Vliet, E.G. van (1993). Archeologie en archiefonderzoek. Westerheem, 42 (4), 213-216.
 • Vliet, E.G. van (1994). Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en Groenestraat.7 [7. Kamper genealogische- en historische bronnen, 13] Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (1995). Kampen en de Merchant Adventurers. De Panne, 20 (1), 9-13.
 • Vliet, E.G. van (1996). De haven in de Hagen. De Panne, 21 (2), 11-14.
 • Vliet, E.G. van (1997). De geschiedenis van het Agnietenconvent. In F. van der Pol en M. Smit (Red.). De susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent (pp. 11-37) Kampen: IJsselacademie.
 • Vliet, E.G. van (1997). De lotgevallen van enkele zeventiende-eeuwse stadsstudenten. De Panne, 22 (2), 18-23.
 • Vliet, E.G. van (1998). Terugblik op een kwart eeuw Museumvrienden. De Panne, 23 (3), 7-10.
 • Vliet, E.G. van (1999). De stad van Avercamp: Kampen in de zeventiende eeuw. 7. Water en wind. Leven tussen Zuiderzee en IJssel.8 [8. Kamper genealogische- en historische bronnen, 19] Kampen: Gemeentearchief.
 • Vliet, E.G. van (2000). Ossenhandel en ossenweiders in de zeventiende eeuw. De Panne, 25 (3), 2-9.
 • Vliet, E.G. van (2001). Artisjokken op het Haatland van Kampen. De Panne, 26 (2), ?.
 • Vliet, E.G. van (2002). Kampen in het jaar 1602. De Panne, 27 (2), 7-14.
 • Vliet, E.G. van (2003). De restauratie van het Kamper Raadhuis in 1679. De Panne, 28 (2), 2-10.
 • Vliet, E.G. van (2004). Verdwenen klanken: Kamper muziekleven in de zeventiende eeuw. Kamper Almanak, 2004, 57-83.
 • Vliet, E.G. van (2005). Continuatie van den oorloge. Kampen in het jaar 1605. Kamper Almanak, 2005, 81-101.
 • Vliet, E.G. van (2006). Adriana. Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta, 31 (2), 1-4.
 • Vliet, E.G. van (2006). Zeventiende-eeuwse Kamper scherprechters. Kamper Almanak, 2006, 83-101.
 • Vliet, E.G. van (2008). Kamper relaties met Drenthe in de 17de eeuw. Kamper Almanak, 2008, 63-83.
 • Vliet, E.G. van (2008). Kamper relaties met Drenthe in de 17de eeuw. Klenckerheugte,9 [9. Tijdschrift van de Historische vereniging Klenckerheugte] 8 (3), 1-12.
 • Vliet, E.G. van (2009). Kamper relaties met Drenthe in de 17de eeuw II. Kamper Almanak, 2009, 103-114.
 • Vliet, E.G. van (2010). Kamper relaties met Drenthe in de 17de eeuw II. Klenckerheugte, 10 (1), 11-18.
 • Vliet, E.G. van (2010). De kapel van het St. Geertruidengasthuis. Kamper Almanak, 2010, 45-50.
 • Vliet, E.G. van (2011). De Beier: huis voor passanten. Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta, 36 (1), 2-6.
 • Vliet, E.G. van (2011). De Nieuwe Weg. Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta, 36 (2), 2-7.
 • Vliet, E.G. van (2012). Thomas Berentsz, gezworen landmeter van Overijssel. Kamper Almanak, 2012, 131-146.
 • Vliet, E.G. van (2013). Het St. Geertruiden en St. Catharinagasthuis in 1613. Kamper Almanak, 2013, 135-154.
 • Vliet, E.G. van (2014). Kampen, de drapeniers en het Haatland. Kamper Almanak, 2014, 125-147.
 • Vliet, E.G. van (2015). De Nieuwe Markt en het ‘Collegie’. Kamper Almanak, 2015, 103-122.

 
– Hul, R.M. van ’t. (augustus, 2019) Bibliografie van E.G. van Vliet (1922).

Category(s): Auteurs

Comments are closed.