Tag Archives: 1780-1787

Bijlagen

|pag. 50| Bijlage I Lijst van leden van de Zwolse Burgercommissie 25-1-1783 Philip Klinge Anthony Doyer Hend. zoon Engelbert van Zaanen Hermannus Potgieter Cornelis Streekman Dan Martin Muller Salomon van Deventer Valentijn Bouwmeester Gijsbert Dikkers Isebrand Timmerman Abraham Ovink Hendrik … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

5. Eindbeschouwing

|pag. 45| V EINDBESCHOUWING In dit laatste hoofdstuk wil ik de vragen die in de doelsteliing geformuleerd zijn, beantwoorden. De eerste luidde: hoe waren plaats en ontwikkeling van magistraat, meente, gilden, Burgercommissie en Genootschap van Wapenhandel in de patriottenbeweging?      Bij … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

4. Interventie en Restauratie

|pag. 40| 4 INTERVENTIE EN RESTAURATIE Eind juni 1787 hield het Goudse vrijcorps prinses Wilhelmina aan bij Goejanverwellesluis. De oranjepartij gebruikte dit als voorwendsel om Wilhelmina’s broer koning Frederik Willem II van Pruisen tot gewapende interventie over te halen. Op … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

3. De Beweging tot de Pruisische Inval

|pag. 22| 3 DE BEWEGING TOT DE PRUISISCHE INVAL 3.1 verscherping van de conflicten. In 1784 kwam de Zwolse patriottenbeweging in een nieuwe fase omdat toen twee speciaal door de patriotten opgerichte organisaties functioneerden: de Burgercommissie en het Genootschap van … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

2 De beweging tot 1783/84

|pag. 6| 2 DE BEWEGING TOT 1783/84 2.1 de kristallisatiefase Voor een juist begrip van de politieke ontwikkelingen in Zwolle is het noodzakelijk om te weten hoe de stad bestuurd werd. In de achttiende eeuw berustten het dagelijks bestuur en … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

1. Inleiding

|pag. 1| 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging In 1747 kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze tijdperk. Burgers die ontevreden waren over de zelfzuchtige praktijken van de regentenheerschappij en over de slechte krijgsresultaten tegen Frankrijk, begonnen een revolutionaire beweging … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De Zwolse Patriottenbeweging 1780-1787

DE ZWOLSE PATRIOTTENBEWEGING 1780 – 1787 P.J. LETTINGA ZWOLLE – 1981 SCRIPTIE M.O – STICHTING NOORDELIJKE LEERGANGEN – ZWOLLE [ ] INHOUD Blz. 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging 1 1.2 de sociaal-economische situatie van Zwolle 1 1.3 doelstelling 4 2 … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Bronnen

|pag. 57| Bronnen: – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Memorialen van de Stad Steenwijk 1780-1788, Inventarisnummers 16-17-18. – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Stukken betreffende openbare orde en veiligheid. Inventarisnummers 212-213-214. – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Register van eden, … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Literatuurlijst

|pag. 55| Literatuur: 1. H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, Hoofdzakelijk naar buitenlandse bescheiden. ’s-Gravenhage 1897. 2. M. de Jong Hzn., Joan Derk van der Capellen, Staatkundig Levensbeeld van de moderne democratie in Nederland. Den Haag/ Groningen 1922. 3. P. Geyl, De … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.4. Samenvatting

H. 4.1. Samenvatting.      Van het vorige hoofdstuk is het volgende samenvattende overzicht van de jaren 1780-1787 te geven: 1. De eerste jaren worden beheerst door de strijd om het herstel van de aloude rechten: het jachtrecht en het recht gehoord … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,