Bronnen

|pag. 57|

Bronnen:

Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk:
Memorialen van de Stad Steenwijk 1780-1788,
Inventarisnummers 16-17-18.
Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk:
Stukken betreffende openbare orde en veiligheid.
Inventarisnummers 212-213-214.
Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk:
Register van eden, afgelegd door de magistraat en stedelijke en kerkelijke officianten ter handhaving van de constitutie en regeringsvorm in Overijssel.
Inventarisnummer 70.
Het Koninklijk Huisarchief:
1) Briefwisseling tussen de Erfstadhouder en W. de Lille.
2) Briefwisseling tussen magistraat en Erfstadhouder.
Inventarisnummer A 18, nr. 222 VII.
Inventaris van P. Berends: Het Oud-Archief der Stad Steenwijk. Den Haag 1917.
Gemeente Archief van Zwolle: “De Politieke Kruyer”.


Category(s): Steenwijk
Tags: , , ,

Comments are closed.