Literatuurlijst

|pag. 55|

Literatuur:

1. H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, Hoofdzakelijk naar buitenlandse bescheiden. ’s-Gravenhage 1897.
2. M. de Jong Hzn., Joan Derk van der Capellen, Staatkundig Levensbeeld van de moderne democratie in Nederland. Den Haag/ Groningen 1922.
3. P. Geyl, De Patriottenbeweging 1780-1787. Amsterdam 1947.
4. Uit: Overijsselse Portretten, Zwolle 1958. C.W. van der Pot, De twee Dumlars 1680-1744, 1743-1802.
5. C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Heerlen 1965.
6. H. Bruinenberg, Duizend jaar Steenwijk. Steenwijk 19662.
7. Joan Derk Baron van der Capellen tot den Pol, “Aan het volk van Nederland”, Het Democratisch Manifest 1785. Ingeleid door W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink. Amsterdam 1966.
8. Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de 18e eeuw. Leiden 19682.
9. Uit: B.H. Slicher van Bath e.a., Geschiedenis van Overijssel, Deventer 1970. W.J. Formsma, De nieuwe geschiedenis staatkundig beschouwd.
10. Uit: J. Romein en A. Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving. Den Haag/Antwerpen 1971.9 Joan Derk van der Capellen, De Tribuun der burgerij.
11. H.H. Zwager, Nederland en de verlichting. Bussum 1972.
12. C.H.E. de Wit, De revolutie van de 18e eeuw 1780-1787. Oirsbeek 1974.|pag. 56|

13. Uit: Vaderlands Verleden in Veelvoud, Den Haag 1975.
– L.J. Rogier, De ware vrijheid als oligarchie (1672-1747).
– B.H. Slicher van Bath, De Demografische ontwikkeling tijdens de Republiek.
– J.G. van Dillen, Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
– I. Schöffer, Ons tweede tijdvak.
– C.H.E. de Wit, De Nederlandse Revolutie van de 18e eeuw en Frankrijk 1780-1801.
– L.J. Rogier, Uit verdeeldheid tot eenheid.
– P. Geyl, De Bataafse Republiek.
– E.H. Kossmann, The crisis of the Dutch State 1780-1813: Nationalism, Federalism, Unitarism.
14. S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek. Amsterdam 1975.
15. B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland van Overijssel. Utrecht 19772.
16. E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1940. Amsterdam/Brussel 1976.
17. S. Schama, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813. New York 1977.
18. Uit: Algemene Geschiedenis der Nederlanden deel 9. Haarlem 1980. C.H.E. de Wit, Oud en Modern, De Republiek 1780-1795.
19. Enkele scripties die o.l.v. de Noordelijke Leergangen tot stand gekomen zijn en betrekking hebben op dit onderwerp:
– J.C. Oskam, Feodale reactie in Twente.
– F.L. Gerritsen, De betrekkingen tussen stadhouder Willem V en de drost van Twente.
– P.H.L. Spee, Ootmarsum en de Patriottenbeweging.
– P.H.L. Spee, De politieke samenwerking van de kleine Overijsselse steden in de patriottentijd.
Category(s): Steenwijk
Tags: , , ,

Comments are closed.