Tag Archives: bovenkerk

De Bouwgeschiedenis van de Sint-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen naar de archivalische gegevens

DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE SINT-NICOLAAS- OF BOVENKERK TE KAMPEN NAAR DE ARCHIVALISCHE GEGEVENS DOOR C. N. FEHRMANN      Het is onmogelijk aan de hand van de bekende archiefstukken een geordende bouwgeschiedenis te schrijven over de Kamper St.-Nicolaas- of Bovenkerk, die in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De bouwmeesters van de Bovenkerk

DE BOUWMEESTER VAN DE BOVENKERK TE KAMPEN. _______ In de Boven- of St. Nicolaaskerk bezit de stad Kampen een merkwaardig overblijfsel van middeleeuwsche kerkelijke bouwkunst. Ze bestaat uit een langschip van vijf beuken, een dwarsschip van één beuk en een … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Begravenen in de Broederkerk te Kampen

|pag. 159| Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C.J. WELCKER.      In het archief der gemeente Kampen berust slechts één dun begraafregistertje in quarto van de Broeder |pag. 160| kerk te Kampen, beginnende 24 Juni 1741 en eindigende 25 … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Klokken in den Toren der Bovenkerk en in den Nieuwen Toren te Kampen

VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS. ________ DE KLOKKEN IN DEN TOREN DER BOVENKERK EN IN DEN NIEUWEN TOREN TE KAMPEN DOOR F.A. HOEFER ________ GEDRUKT TE ZWOLLE BIJ DE ERVEN J.J. TIJL 1898 |pag. 1| DE KLOKKEN … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De twee portalen van de Bovenkerk te Kampen

|pag. 169| DE TWEE PORTALEN VAN DE BOVENKERK TE KAMPEN _______       Nu op de Rijksbegrooting voor 1930 voor de restauratie van het Noordelijk portaal van genoemde kerk f 5000 is toegestaan en in aansluiting daarmede, dank zij het voorstel … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De St. Nicolaas- of Bovenkerk

DE ST. NICOLAAS- OF BOVENKERK.      Vermoedelijk in de 8e eeuw, bij de invoering van het Christendem in deze streken, bekwam Kampen, toenmaals nog een onaanzienlijk vlek, een houten bedehuis, ’t welk, door de toeneming der bevolking, waarschijnlijk in de 11e … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

De Doopvont te Kampen

[pag. 92] DE DOOPVONT TE KAMPEN   Onder de gedenkstukken der oudheid komen ook de Doopvonten in ’t bijzonder in aanmerking. Men weet, dat in de eerste Christen-tijden, in het oosten, de doop aan volwassenen werd toegediend in rivieren, of … Lees verder

Tagged , , ,