Tag Archives: bouwmeester

De Zwolsche bouwmeester Henric Verdriet

DE ZWOLSCHE BOUWMEESTER HENRIC VERDRIET. _______      Zoowel in eene rekening der stad Hattem van 1464 als in het Zwolsche „Registrum rubrum” wordt Henric Verdriet als stadstimmerman te Zwolle en bouwmeester van de Hoenwertsche poort te Hattem vermeld. Niet onwaarschijnlijk was … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

De bouwmeesters van de Bovenkerk

DE BOUWMEESTER VAN DE BOVENKERK TE KAMPEN. _______ In de Boven- of St. Nicolaaskerk bezit de stad Kampen een merkwaardig overblijfsel van middeleeuwsche kerkelijke bouwkunst. Ze bestaat uit een langschip van vijf beuken, een dwarsschip van één beuk en een … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,