De Zwolsche bouwmeester Henric Verdriet

DE ZWOLSCHE BOUWMEESTER HENRIC VERDRIET.

_______

     Zoowel in eene rekening der stad Hattem van 1464 als in het Zwolsche „Registrum rubrum” wordt Henric Verdriet als stadstimmerman te Zwolle en bouwmeester van de Hoenwertsche poort te Hattem vermeld. Niet onwaarschijnlijk was hij gevormd in de school van de ons onbekende doch zonder twijfel hoogst talentvolle makers der Zwolsche poorten welke omstreeks den aanvang der 15de eeuw in de plaats der oude verrezen terwijl uit de opdracht hem door Hattem verstrekt mag worden afgeleid, dat hij als bouwmeester zekere vermaardheid bezat.
Hij kreeg het al spoedig met Hattem te kwaad over het contract, welk geschil werd beëindigd door eene borgstelling waarbij twee Zwollenaars instonden dat meester Henric „die Hoenwertsche poirte toe Hathem tymmeren ende rede maken sall voir Pinxteren naesttoekomende” t.w. a° 1465. Terloops teeken ik aan dat, volgens gezegde rekening, zekere details van de Sassenpoort tot model voor de Hoenwertsche hebben gediend. v. H.
 
– Hasselt, L. van (1896). De Zwolsche bouwmeester Henric Verdriet. BtdGvO, 111 [1. 2e serie, 1e deel] (3), 209.

Category(s): Zwolle
Tags: ,

Comments are closed.