Tag Archives: Buitenkerk

De bouwmeesters van de Bovenkerk

DE BOUWMEESTER VAN DE BOVENKERK TE KAMPEN. _______ In de Boven- of St. Nicolaaskerk bezit de stad Kampen een merkwaardig overblijfsel van middeleeuwsche kerkelijke bouwkunst. Ze bestaat uit een langschip van vijf beuken, een dwarsschip van één beuk en een … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Begravenen in de Broederkerk te Kampen

|pag. 159| Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C.J. WELCKER.      In het archief der gemeente Kampen berust slechts één dun begraafregistertje in quarto van de Broeder |pag. 160| kerk te Kampen, beginnende 24 Juni 1741 en eindigende 25 … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk

ONZE LIEVE VROUWE- OF BUITENKERK.      Deze kerk in den buitenhoek gelegen, was aanvankelijk eene met riet gedekte kapel, toegewijd aan de Twaalf Apostelen en werd misschien in den aanvang der 13e eeuw gebouwd. Ze was oorspronkelijk gelegen buiten de stad, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,