Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Elfde Deel, 2e serie, 1896.

Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Elfde Deel, 2e serie, 1896.

Uitgegeven door Mr. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, en Mr. L. van Hasselt, Archivaris van Overijssel.
 

INHOUD BLZ.
De contemptu pravi coniugii clericorum, 1339 3
Drie onuitgegeven hoofdstukken van de „Geschiedenissen der stad Zwolle”,
door Mr. Burchard Joan van Hattum
16
Mr. Burchard Joan van Hattum. Beschrijvinge van Zwolle 18
Eene schaking, 1750 44
Officieele onwaarheden en hare critiek 46
Hondsdolheid, 1726. 52
Bewoners en inboedel van het huis Toutenburg bij
Vollenhove omstreeks 1571
55
Uit Lotharingen naar Kampen gevluchte bontdrukkers, 1757 120
Het klokkenspel van Zwolle 123
Waar stond het Maatklooster 137
Een en ander over Kampen onder Fransche overheersching
in 1672 en volgende jaren
139
Genade voor recht 192
Een conflict tusschen het geestelijke en het wereldlijke
recht te Steenwijk in 1502
193
Zwolsche blauwvingers 202
Brief van de beide huizen van het parlement van
Engeland aan de Staten van Overijssel, 1645
206
De Zwolsche bouwmeester Henric Verdriet 209
Het Sancti Severi-gilde te Oldenzaal 210
Een eigenhandige brief van den Souvereinen vorst 212
_______________↓_______________


|pag. II|
INHOUD BLZ.
Boeken-censuur te Deventer (vervolg op pag. 347) 234
De vacature van het drostambt van Vollenhove in 1610 246
Nederlandsche bouwmeesters uit de 16e eeuw 256
Hoe Steenwijk aan een „hensebeecker” kwam 257
Een album amicorum van Mr. G.W. van Marle 258
De haringvangst van Kampen op Schonen in de 14e eeuw 289
Ontwijding van O.L. Vrouwenkerk te Kampen, 1488 336
Het dagboek van Dr. Johan Dorre, burgemeester van Deventer 337
Van der Capellen aan de Twenthenaren 364
Inventaris van gereedschap op het huis te Kuinre, 1427 368
Adriana Frederica Johanna Baronesse van Dedem-Sloet, 1790 375
Bevelschrift aan den Schout van Ommen 376
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.