Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, twaafde deel, [2e serie, 2e deel] 1898

Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen en Mr. L. van Hasselt, Rijksarchivaris in Overijssel
 

INHOUD, 1e Aflevering (1897) Blz.
Een merkwaardige brief en Nagge’s aanteekeningen op de jaren 1542 en 1543 1
Genealogie van het geslacht Dorre 14
De brief van van der Capellen aan de Twenthenaren 20
De belegering en inneming van Oldenzaal in 1626, en de gevolgen daarvan 22
INHOUD, 2e Aflevering (1897) Blz.
Eene audientie namens de drie steden bij de Regentes Anna, 1752 97
Boeken-censuur te Deventer III (slot) 108
Een geschil over de sleutels van de stadspoorten te Kampen, 1678 en 1679 127
Verordeningen op de goud- en zilversmeden te Kampen 150
Wonderlijk natuurverschijnsel, waargenomen te Kampen, 1610 162
Verordening omtrent de breedte der straten te Kampen, 1502 166
De rekeningen der confiscatien in Salland en Twenthe. 169
     I. Rekeningen der confiscatien in Twenthe 178
     II. Rekeningen der confiscatien in Salland 276
INHOUD, 3e Aflevering (1898) Blz.
De rekeningen der confiscatien in Salland en Twenthe.(vervolg). 193
INHOUD, 4e Aflevering (1898) Blz.
De rekeningen der confiscatien in Salland en Twenthe.(vervolg). 289
Aanteekeningen betreffende Kryn de Blaeu 306
Wilde dieren uit Noorwegen gehaald, 1482 330
Aanteekeningen betreffende Revius, getrokken uit het Deventer archief 331
De Clavecimbaal van Reynera Crystoffels, 1648 334
Een brief van H. van Wijn aan J.A. Uitenhage de Mist, 1808 340
Een verloren weddingschap van Mr. Geert van Wou, 1542 344
Aanteekeningen over geschut te Kampen in de 15e-17e eeuw 346

 
Terug naar overzicht: Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel

Category(s): Overijssel

Comments are closed.