Landcommandeurs van Ootmarsum


LANDCOMMANDEURS VAN OOTMARSUM.

_______

     De Heer Mr. W.J. Engels, Procureur te Almelo verstrekte mij welwillend het volgende:
„Extract uijt het Protocol des Huijses
Ootmarsum
Lit. D in principio.
     ’t Huijs Ootmarssen 1290 opgebouwt.
     Commendeurs off cumpters abbreviate des Huijzes Ootmarssen sijn geweest:
Anno 1388 Vermer van Openeren Commandeur.
Anno 1443 en 1470 Frederik van Beveren 1 [1. Komt in het Overijss, archief in 1494 nog voor.]).
Anno 1499 Hendrik van Bodelschwingh 2 [2. In het Ov. archief 1498—1521 aangetroffen.]).
Anno 1550. Land Cumpter Berend van Schedelich, als hiertegen op pag. 1 te sien en op pag 27 3 [3. Op welk HS. deze verwijzingen betrekking hebben, blijkt niet.]).
Anno 1555. Cumpter geweest Berend de Bever, als hiertegen pag. 1 te sien en pag. 27. 4 [4. Komt boven op bl. 331 nog in 1574 voor. Overigens geldt ook hier de vorige opmerking.])
Anno 1590. Gisbert auff den Berge, Cumpter, dewelke circa 1624 gestorven.
Anno 1624. Richard von Syberg Cumpter, dese is den 2 Apr. 1628 gestorven en op ’t Huijs in de Capelle begraven. vid. Oud Prot. litt. A. fol. 19.

|pag. 371|

Anno 1628 den 24 April Johan Diederich von Heijden als Cumpter gesuccedert vid. Oud Prot. litt. A. fol. 20. Anno 1638 den 14 Martij is dese J. D. v. Heiden van de Orden ontslagen en heeft dese compterie erffligh met permutatie en dus titulo oneroso, an sig gebragt. Vid. Oud Prot. litt. A. f. 52 p. 1.
Anno 1669 den Sept. is deze J. D. v. Heiden gestorven en desselfs oudste soon Maximiliaan gesuccedert.
Anno 1688 den 14 Nov. is dese Maximil. van Heiden te Sass van Gent gestorven en desselfs broeder Joh. Died. van Heiden hem opgevolget.
Anno 1716 den Febr. is dese J. D. v. Heiden overleden en de Hr. Joh. Sigismund Fhr. van Heiden gefolget. Anno 1730 den 29 Jan. is deee Generaal en Gouverneur gestorven en syn oudste soon Frieder. Joh. Sigismond frhr. v. Heiden gesuccedert.”

     Deze lijst kan nog aangevuld worden met Herman van Keppel, die in 1413 voorkomt. (Tijdrekenk. Register Prov. Arch. II. p. 209.)
     In eene acte van 1454 (ald. III. 104) komen bovendien Fred. van Beveren als Commandeur in der tijd, en Sweder Coebbinc als Commandeur voor.
     Tevens zij hier opgemerkt, dat het Duitsche Huis te Ootmarsum reeds in 1277 voorkomt in de Archieven der ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Dtrecht II. n°. 604.
     In 1290 zal dus een herbouw hebben plaats gehad.
V. D.          
 
– Doorninck, Mr. J.I. van (1874). Landcommandeurs van Ootmarsum. BtdGvO, 1,, 370-371.

Category(s): Ootmarsum
Tags: ,

Comments are closed.