Tag Archives: Ootmarsum

Landcommandeurs van Ootmarsum

LANDCOMMANDEURS VAN OOTMARSUM. _______      De Heer Mr. W.J. Engels, Procureur te Almelo verstrekte mij welwillend het volgende: „Extract uijt het Protocol des Huijses Ootmarsum Lit. D in principio.      ’t Huijs Ootmarssen 1290 opgebouwt.      Commendeurs off cumpters abbreviate des Huijzes Ootmarssen … Lees verder

Posted in Ootmarsum Tagged ,

Een brief uit den Franschen tijd

EEN BRIEF UIT DEN FRANSCHEN TIJD. _______      Dezer dagen kwam mij toevallig in handen een brief op den 2den Juni 1795 uit den Haag geschreven door een zekeren heer H. K. Cramer aan zijne medeburgers. Uit den brief blijkt niet … Lees verder

Posted in Ootmarsum Tagged ,

De vicarie van St. Anna te Ootmarsum

DE VICARIE VAN ST. ANNA TE OOTMARSUM. _______      Tijdens de visitatiereis van bisschop Aegidius de Monte was Hermannus Nagell bezitter der vicarie van St. Anna in de parochiekerk te Ootmarsum; als collatoren werden toen opgeteekend de pastoor en de schepenen … Lees verder

Posted in Ootmarsum Tagged , ,

Ootmarsum geciteerd voor het Veemgericht te Neijerstad

|pag. 233| OOTMARSUM GECITEERD VOOR HET VEEMGERICHT TE NIJERSTAD. _________       De instelling der Veemgerichten en der Vrijstoelen worden algemeen toegeschreven aan Keizer Karel de Groote omtrent a° 800, vooral voor de overwonnen Saksische natie. Deze had na a° 300 de … Lees verder

Tagged , ,