Tag Archives: brief

Brief van den stadhouder Willem III aan schepenen en raden der stad Zwolle

BRIEF VAN DEN STADHOUDERWILLEM IIIAAN SCHEPENEN EN RADENDER STAD ZWOLLE._____      Erentfeste, Wijse, voorsienige, seer discrete, besondere goede Vrunden. Wij hebben wel ontfangen UE: missive geschreven tot Swolle den 8 deser loopende maendt januarij Stilo Loci, zijnde responsif op de Onse … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Een brief uit den Franschen tijd

EEN BRIEF UIT DEN FRANSCHEN TIJD. _______      Dezer dagen kwam mij toevallig in handen een brief op den 2den Juni 1795 uit den Haag geschreven door een zekeren heer H. K. Cramer aan zijne medeburgers. Uit den brief blijkt niet … Lees verder

Posted in Ootmarsum Tagged ,

Brief van der stadhouder Graaf van Rennenberg aan de regering der stad Hasselt, over de onlusten in Friesland

BRIEF VAN DEN STADHOUDER GRAAF VAN RENNENBERG, AAN DE REGERING DER STAD HASSELT, OVER DE ONLUSTEN IN FRIESLAND, MEDEGEDEELD DOOR DEN HEER EBBINGE WUBBEN. _____________                      George van Lalaing Graue van Rhennenborch wy                vnd banner Heer van Villers hooft van syner … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,