Een Paskwil, 1620

|pag. 210|

EEN PASKWIL, 1620.

     Den 20en December 1620, schrijft de Raad van Kampen aan Gaspar ter Barchorst, raadslid dier stad, die toen in den Haag vertoefde, dat verleden Vrijdag toen de raad met de officieren van het garnizoen in Kampen: ,,tot onderholdinge van goede correspondentie ende onderlinge vrientschap,’’ een dronk wijns nam ten huize van Gerryt van Horst, er des avonds terwijl zij aan tafel zaten werd geklopt, waarop men de deur opende, doch niemand ontdekte, maar alleen bevond dat er een gedrukt paskwil tusschen de deur gestoken was, geintituleerd: ,,Claechliet der Remonstranten enz.’’ waarin de gereformeerde religie ,,leelycken wordt affgemaelt,’’ als ook de Kamper stadsregering werd ,,gediffamiert.’’ Men liet den 9en de boekdrukkers te Kampen voor den raad verschijnen, doch deze hebben verklaard het niet gedrukt te hebben, dat zij den letter niet kennen, het paskwil niet eer hebben gezien of iets daarvan vernomen hebben. De raad heeft nu een premie van 300 car. gl. uitgeloofd voor hem die den auteur of divulgateur kan aanwijzen. Tot nogtoe evenwel heeft men nog niets kunnen ontdekken, en men verzocht ter Barchorst om, indien dienaangaande iets in den Haag mocht voorvallen, mede te deelen dat men in Kampen alle moeite in ’t werk gesteld heeft om de schuldigen op te sporen. 1 [1. Kamp. Arch. Minut. van verzonden brieven.]

N.U.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.