Ennema, Joan Hendrik Petrus

Mr. Joan Hendrik Petrus Ennema (Kampen 8 mei 1902 – Hilversum 5 januari 1947), correspondent nederlandsche bank, Beheerder van het Frans Walkate-archief te Kampen, zn. van Marius Frans Leopold Ennema (1872-), apotheker en Johanna Catharina van Riemsdijk (1877-)

Over Johan Hendrik Petrus Ennema:

– Ekker, H.A., Mr. Johan Hendrik Petrus Ennema, geboren 8 mei 1902, overleden 5 januari 1947. [Beheerder van het Frans Walkate-archief te Kampen]. In: Kamper Almanak, (1948-1949), p. 104-106.

Werken van Joan Hendrik Petrus Ennema:

– Waar stond de eerste Nuts-spaarbank? In: Kamper Almanak (1941-1942), p. 104-112.
– Jan Voerman (25 januari 1857-25 maart 1941). In: Kamper Almanak (1941-1942), p. 147-153.
– Mr. Jacobus Scheltema. (Korte grepen uit zijn leven, gesteld tegen den achtergrond van zijn tijd) In: VORG 36e stuk (1945). p. 124-144.
– (1946) Kampen, de aloude Hanzestad. Amsterdam : Allert de Lange (Heemschut-serie no. 47.)
– Mededeelingen betreffende Evert Moulin (1768-1842) en zijn zoon Jurriaan Moulin (1798-1856) te Kampen. In: VORG 61e stuk (1946). p. 102-125.
– Mededeelingen betreffende de familie Gaal, naar aanleiding van de Oranje portretten op de Raadzaal te Kampen. In: Kamper Almanak (1946-1947), p. 126-144.
– Bijdrage tot de genealogie Moulin In: Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek, vol. 6 (1948), p. 1-7.
– De Kamperflitsen en reflexen In: Kamper Almanak (1950-1951), p. 123-132.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.