Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht

Dit tijdschrift begon als “Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht” en liep van 1875-1958. In 1959 werd de naam veranderd in “Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland” en deze liep van 1959 tot 1991 toen in 1992 de naam veranderd werd in “Trajecta”

In 2019 is besloten om over te gaan naar een nieuw format Trajecta, Religion, Culture and Society in the Low Countries. De voorlopers zijn te benaderen via: Trajecta Portal.

Hieronder de artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.

– Archief voor de geschiedenis van het bisdom Utrecht (1875-1958).
 
– Geerdink, J. (1874). De oude Sendgerichten in Twente. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (1), 1-18.
– Spitzen, O.A. (1875) Leven der Eerw. Moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (2), 178-216.
– Hofman, J.H. (1875) De broeders van ’t Gemeene Leven en de Windesheimse klooster-vereeniging. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (2), 217-275.
– Hofman, J.H. (1875) De EE. Paters Minnebroeders in Twente. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (2), 320.
– Hofman, J.H. (1875) De H.H. Relieken van St. Plechelmus te Oldenzaal. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (2), 394-400.
– E 1 [1. = Wilhelmus Franciscus Anselmus Elsen (Utrecht, 1 maart 1840 – Groningen, 26 december 1916), studie te Rijzenburg, priester wijding (10 augustus 1864), pastoor te Rumpt a/d Linge (1877-1884), pastoor St. Martinus Parochie te Groningen (10 september 1884-), deken Groningen / Assen (1884-), Geheim Kamerheer van Z. H. den Paus. zoon van Petrus Antonius Elsen (1801-1868), broodbakker en Petronella Francisca [Pieternella] (van) Oostveen (1808-1883)], W.F. (1876) Verzoekschriften, ten jare 1657 door Katholieken uit Twente bij de Geestelijke Overheid ingediend, met eenige verdere des betreffende stukken. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (3), 14-31.
– (1875) Vertaling van het voorgaande. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (3), 32-44.
– Geerdink, E.A. (1876) Copie der fundatie van de pastorygoederen tot Tubbergen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (3), 260-264.
– Geerdink, E.A. (1876) Erectio capellae Tubbergensis in ecclesiam parochialem. Daventriae 1576. April 10 (opbouw der pastory) Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (3), 265-270.
– Hamers, J.C. (1876) De Parochie St. Nikolaas te Kuinre. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 3 (4?), 383-388.
– Hilhorst, G. (1876) Ecclesia Collegiata Aldensalensis. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (3), 413-416.
– Geerdink, J. (1876) De fundatore ac patrono ecclesiae collegiatae Aldensalensis ac de reliquiis ejusdem. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (3), 417-467.
– Hilhorst, G. (1877) De fundatore ac patrono ecclesiae collegiatae Aldensalensis ac de reliquiis ejusdem. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (4), 171-230.
– Hofman, J.H. (1877) De boekerij van St. Michiel te Zwolle. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (4), 387-389.
– Hilhorst, G. (1877) De fundatore ac patrono ecclesiae collegiatae Aldensalensis ac de reliquiis ejusdem. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (4), 436-452.
– Hofman, J.H. (1878) De broeders van ’t Gemeene Leven en de Windesheimse klooster-vereeniging. (Vervolg van deel II.) Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (5), 80-152.
– Hilhorst, G. (1878) Ecclesia Collegiata Aldensalensis. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (5), 153-164.
– Geerdink, J. (1879) Ootmarsum geciteerd voor het Veemgericht te Neijerstad. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (7), 233-238.
– (1879) Volquerus Herkinge. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (7), 268-283.
– (1880) Volquerus Herkinge. (vervolg) Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (8), 43-67.
– (1880) Volquerus Herkinge. (vervolg) Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (8), 212-238.
– Nieuwenhuizen 2 [2. Antonius Franciscus Nieuwenhuizen (Grave, 17 December 1832 – Weert, 24 Juli 1918), Minderbroeder (ingetreden 1850), archivaris, lector filosofie te Megen (1855-1859), te Maastricht (1859-1862), lector dogmatiek te Weert (1862-?). Zoon Wilhelmus Nieuwenhuizen (1785-1858), meester bakker, lid van den Gemeenteraad, administrerend Commissaris van het gewezen kleermakers gilde en Joanna Petronilla van Hees (1792-1878)], A.F. (1881) Leven en werken van Joannes Mahusius, bisschop van Deventer. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (9), 123-132.
– (1881) Volquerus Herkinge. (vervolg van deel VIII bl. 238.) Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (9), 133-158.
– Vregt, J.F. (1882) Eenige ascetische tractaten, afkomstig van de Deventersche Broederschap van het gemeene leven, in verband gebragt met het boek van Thomas a Kempis, de Navolging van Christus. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (10), 321-498.
– Gompertz, L.P.A. (1883) Frederik van Zyrick, Bisschop van Utrecht, sluit eene overeenkomst met Otto van Tekenenborch en Diepenheim over de bescherming, die zij elkanders onderdanen verleenen zullen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (11), 397-399.
– Rootselaar, W.F.N. van (1884) Privilegie aan de Congregatie van Windesheim, verleend door Frederik Schenk van Toutenburg. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (12), 454-455.
– Elsen, W.F. van (1885) Bijdrage tot de Geschiedenis der Parochie Steenwijkerwolde, 1657. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (13), 259-278.
– Elsen, W.F. van (1885) Eenige niet onbelangrijke brieven van J. Putkamer aan den Vikaris Volquerus Herkinge. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (13), 278-293.
– Lommel S.J., A. van (1885) Gifte ter herstelling van de Sint Plechelmus-kerk te Oldenzaal, A° 1628. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (13), 294-296.
– Geerdink, E. (1887) Calendarium et Necrologium Ecclesiae S. Plechelmi in Oldenzalia. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (15), 128-212.
– Velthuysen, B.P. (1887) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. Het jaar der stichting van het klooster der Minderbroeders te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (15), 330-336.
– Geerdink, E. (1887) Calendarium et Necrologium Ecclesiae S. Plechelmi in Oldenzalia. (Vervolg) Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (15), 337-396.
– Velthuysen, B.P. (1888) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XV, bladz. 336). Cureiten of pastoors van Kampen voor de hervorming. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (16), 1-45.
– Velthuysen, B.P. (1888) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XVI, bladz. 45). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (16), 266-299.
– Velthuysen, B.P. (1889) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XVI, bladz. 299). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (17), 106-123.
– Hoevenaars, Fr. W. (1889) Scheidsrechterlijke beslechting van een geschil nopens de inkomsten der geestelijke goederen, tusschen H. Vordenus, deken van Oldenzaal, C.S. ter eenre, en de Gedeputeerden van de procincie Overijssel ter andere zijde, – met andere bescheiden daarop betrekking hebbende (A 1622-1623). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (17), 200-224.
– Velthuysen, B.P. (1889) Josephus van Berkel, pastoor te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (17), 305-306.
– Velthuysen, B.P. (1890) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XVII, bladz. 123). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (18), 58-86.
Hoogland, A.J.J. (1890) Het Broeren-Klooster van Sint Thomas van Aquino te Zwolle. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (18), 251-285.
– Velthuysen, B.P. (1890) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van bladz. 86). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (18), 329-350.
– Hofman, J.H. (1890) Het Kerspel Olst (I). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (18), 386-431.
– Hofman, J.H. (1892) Het Kerspel Olst (II). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (19), 71-131.
– Hofman, J.H. (1892) Deventer, in de tweede helft der 16e eeuw en daarna. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (19), 337-419.
– Hofman, J.H. (1892) Armenverzorging te Deventer. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (19), 419.
– Velthuysen, B.P. (1892) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XIX, bladz. 148). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (19), 420-438.
– Velthuysen, B.P. (1892) Fundatie-Brief van de lieve vrouwen kapel te Vollenhoven. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (19), 448-453.
– Velthuysen, B.P. (1894) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XIX, bladz. 148). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (21, 1e afdeeling), 89-164.
– Velthuysen, B.P. (1894) Registrum ecclesie S. Stephani in Hasselt. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (21, 2e afdeeling), 207-212.
– Velthuysen, B.P. (1894) Ordinantie van dat armenhuijs bynnen Vollenhoe genoemet Sanct Anthoniushuis. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (21, 2e afdeeling), 216-221.
– Velthuysen, B.P. (1894) Een vormreis door Zalland in de 17e eeuw. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (21, 2e afdeeling), 222-223.’
– Hoevenaars, Fr. W. (1895) Bijvoegsel van een testament van Marselis van Woudrichem, kanunnik van Deventer en pastoor van Twello. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (22, 2e afdeeling), 226-232.
– (1895) In Memoriam. (Pater Antonius Marinus van Lommel). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (22, 2e afdeeling), 331.
– Hoevenaars, Fr. W. (1896) Nog eenige bescheiden betrekking hebbende op het in Juni 1623 gesloten verdrag nopens de inkomsten van den deken van Oldenzaal, Henricus Vordenus, en de overige Geestelijkheid in Overijssel. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (23, 1e afdeeling), 1-30.
– Velthuysen, B.P. (1896) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XIX, bladz. 148). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (23, 1e afdeeling), 31-93.
– Hofman, J.H. (1896) Het Gilde der Zangers in de Lieve Vrouwen-kapel te Zwolle. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (23, 1e afdeeling), 102-107.
– Velthuysen, B.P. (1897) Vicecureiten van Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 24 (3), 337-345.
– Velthuysen, B.P. (1898) De invoering der Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (25, 1e afdeeling), 134-206.
– Velthuysen, B.P. (1898) De invoering der Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (25, 3e afdeeling), 344-423.
– Velthuijsen, B.P. (1899) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 26, (1e aflevering), 1-59.
– Velthuysen, B.P. (1900) De Wederopleving van het Katholicisme te Kampen II, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 26, (2e aflevering), 161-221.
– Brom, G. (1900) Bisschoppelijke Goedkeuring der stichting van het klooster te Windesheim. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 26, (2e aflevering), 322-324.
– Hofman, J.H. (1901) Vollenhove. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 27, (2e aflevering), 196-201.
– Snelting, B.L. (1901) Reguliere kanunniken der Orde van den H. Augustinus van het kapittel Windesheim. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 27, (2e aflevering), 202-223.
– Brinkerink, D.A. (1901) »Deuoete Epistelen«, gericht aan de zich te Diepenveen bevindende zusters uit het klooster Jeruzalem bij Utrecht. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 27, (2e aflevering), 300-302.
– Brom, G. (1901) Vervalschte oorkonden over het klooster te Windesheim. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 27, (2e aflevering), 303-306.
– Brinkerink, D.A. (1901) Biografieen van beroemde mannen uit den Deventer-kring. I. Gerrit de Groote. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 27, (3e aflevering), 400-423.
– Brinkerink, D.A. (1902) Biografieen van beroemde mannen uit den Deventer-kring. II. Floris Radewijns. III. Johan Brinckerinck. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 28, (1e aflevering), 1-37.
– Brinkerink, D.A. (1902) Biografieen van beroemde mannen uit den Deventer-kring. IV. Rudolf Dier van Muiden. V. Peter van Amsterdam. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 28, (2e aflevering), 225-276.
– Snelting, B.L. (1902) Reguliere kanunniken der Orde van den H. Augustinus van het kapittel Windesheim. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 28, (2e aflevering), 277-300.
– Brinkerink, D.A. (1902) Biografieen van beroemde mannen uit den Deventer-kring. VI. Melis van Buren. VII. Lubbert Bosch. VIII. Gerard Zerbolt van Zutphen. IX. Hendrik Bruin. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 28, (3e aflevering), 321-343.
– Brinkerink, D.A. (1903) Biografieen van beroemde mannen uit den Deventer-kring. X. Jacob van Vianen. XI. Johan Kessel. XII. Arnonld van Schoonhoven. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 29, (1e aflevering), 1-39.
– Brom, G. (1903) Een 17e eeuwsch Volkslied te Hellendoorn. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 29 (2e aflevering), 288-296.
– Hegeman, H.J. (1904) Vollenhove. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 30, (1e aflevering), 1-16.
– Nagels 3 [3. Jacobus Matthias Nagels (Utrecht, 6 juli 1848 – Arnhem, 24 januari 1922), kapelaan. pastoor. Zoon van Johannes Jacobus Nagels en Angenitha Ohl], I.M. (1904) Het Kerspel Raalte en Omstreken. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 30, (1e aflevering), 258-298.
– Hofman, J.H. (1905) Deldens oude kerk. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 31, (2e aflevering), 283.
– Grijpink, P.M. (1907) Copie van negen brieven, hiernae bescreven, aendrepende, dat Ctloester ten Berghe by Zwolle, van verpachinge en wyssele van zekere gueden. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 33, (2e aflevering), 257-280.
– Slee, J.C. van (1907) Het Necrologium en Cartularium van het convent der reguliere kanunnikessen te Diepenveen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 33, (3e aflevering), 318-485.
– Snelting, B.L. (1908) Prothocollum Capituli Daventriensis (10 Oktober 1577 – 26 Augustus 1588). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 34, (2e aflevering), 161-320.
– Snelting, B.L. (1908) Prothocollum Capituli Daventriensis (10 Oktober 1577 – 26 Augustus 1588). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 34, (3e aflevering), 321-400.
– Snelting, B.L. (1909) Prothocollum Capituli Daventriensis. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 35, (2e aflevering), 303-320.
– Snelting, B.L. (1909) Prothocollum Capituli Daventriensis. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 35, (3e aflevering), 321-448.
– Kühler, W.J. (1910) Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 36, (1e aflevering), 1-68.
– Slee, J.C. van (1910) Mededeelingen aangaande het klooster St. Janscamp buiten Vollenhove. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 36, (1e aflevering), 69-103.
– Meijer, G.A. (1910) Necrologie J.J.A. Hoogland, Ord. Pread. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 36, (3e aflevering), 406-408.
– Knuif, W. (1911) Johannes Henricus Hofman. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 37, (1e aflevering), 1-2.
– Snelting, B.L. (1911) Prothocollum Capituli Daventriensis. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 37, (3e aflevering), 344-470.
– Soest, H.W. van (1912) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 38, (1e aflevering), 17-71.
– K. J. (1912) Brief der Bisschoppen van Utrecht, Haarlem en Deventer aan Maria Theresia. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 38, (1e aflevering), 147-148.
– Soest, H.W. van (1912) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 38, (2e aflevering), 281-312.
– Soest, H.W. van (1912) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 38, (3e aflevering), 313-402.
– Kleijntjens, J. (1913) Bronnen voor de Geschiedenis der Hervorming uit het Archief van Deventer. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 2, (3e aflevering), 312-317.
– Soest, H.W. van (1913) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 39, (3e aflevering), 398-443.
– Hullu, J. de (1914) Aanteekeningen betreffende de Katholieken in Twente en op het platteland in het ronde van Deventer (1583-1629). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 40, (1e aflevering), 1-92.
– Soest, H.W. van (1914) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 40, (2e aflevering), 177-260.
– Hullu, J. de (1915) Bijdrage tot de Kerkelijke Geschiedenis van Deventer, 1578-1587. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 41, (1e aflevering), 1-51.
– Soest, H.W. van (1915) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 41, (1e aflevering), 105-160.
– Smeets, R.G.R. (1915) Mgr. Dr. Gijsbertus Brom † 7 Februari 1915. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 41, (2e aflevering), 161-164.
– Soest, H.W. van (1915) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 41, (2e aflevering), 202-256.
– Schoengen, M. (1915) Aanteekeningen uit de Kerken-raad’s akten van Deventer in hoofdzaak betreffende het Schoolwezen (1591-1623). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 41, (2e aflevering), 257-320.
– Knuif, W. (1917) Egbertus Geerdink. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 43, (2e aflevering), 129-134.
– Hullu, J. de (1917) Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming te Deventer, 1550-1566. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 43, (3e aflevering), 257-338.
– Hullu, J. de (1919) Aanteekeningen betreffende de Katholieken te Deventer en Omstreken en in Twente (1592-1616). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 44, (3e aflevering), 314-322.
– Meijer O.P., G.A. (1919) Nopende het Aerts-Priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Neder-landen mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 45, (1e aflevering), 1-128.
– Meijer O.P., G.A. (1919) Nopende het Aerts-Priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Neder-landen mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 45, (2e aflevering), 129-193.
– Hullu, J. de (1919) Over de kerkelijke toestanden in Twenthe gedurende de eerste jaren van het Twaalfjarig Bestand. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 45, (2e aflevering), 194-216.
– Miert S.J., L. van (1919) Joannes Jacobsz van Asten S.J. te Deventer 1565-1566. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 45, (2e aflevering), 242-246.
– Jonge van Ellemeet, B.M. de (1920) Het Cartularium van Kapittel de St. Clemenskerk te Steenwijk. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 45, (3e aflevering), 257-320.
– K. J. (1920) Lijst der inkomsten van de Pastorie en Vicariën te Wijhe ± 1600. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 45, (3e aflevering), 336-340.
– Meijer O.P., G.A. (1920) Nopende het Aerts-Priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Neder-landen mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 46, (2e aflevering), 193-256.
– Meijer O.P., G.A. (1921) Nopende het Aerts-Priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Neder-landen mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 46, (3e aflevering), 257-371.
– Veen, J.S. van (1922) Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Marienhorst of Ter Hunnepe. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 48, (2e aflevering), 240-251.
Engelen van der Veen, G.A.J. van (1923) Stichting van de parochie Mastenbroek. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 49 (1e aflevering), 51-69.
– Veen, J.S. van (1924) Inlijving van het Fraterhuis (Marienberg) te Doesburg bij de congregatie van Windesheim. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 49 (3e aflevering), 281-286.
– Scholtens, H.J.J. (1927) De beeldenstorm in Kampen en omgeving. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 53 (1e aflevering), 99-101.
– Hoeck S.J., F. van (1927) Schrijven van David van Bourgondie, bisschop van Utrecht, aan de magistraat van Mechelen, waarin hij deze verzoekt aan Koenraad Van Kampen de lijfrenten uit te betalen, die hij op de stad Mechelen heeft; 22 Februari 1475. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 53 (1e aflevering), 99-101.
– Kleijntjens, J. (1927) Weerspannige monniken in het klooster Sibculo. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 53 (1e aflevering), 107-108.
– Haga, A. (1929) Fundatie van de St. Anthonis-Vicarie in de kerk te Markelo. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 54 (1e aflevering), 103-107.
– Haga, A. (1929) Schenking aan het St. Stephanus-Altaar in de kerk te Dalfsen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 54 (1e aflevering), 108-109.
– Kleijntjens S.J., J. (1930) Het beleg van Deventer in 1578 en de Geestelijkheid. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 54 (3e aflevering), 257-304.
– Schoengen, M. (1930) De parochiekerk van St. Michiel te Zwolle en hare altaren. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 55 (1e aflevering), 1-71.
– Meijer O.P., G.A. (1931) Het Olde Convent te Zwolle. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 55 (3e aflevering), 285-298.
– Meijer O.P., G.A. (1932) Vijf Windesheimsche Oorkonden. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 56 (1e aflevering), 104-115.
– Rientjes, A.E. (1933) De Sint Anna Vicarie en Gilde in Hellendoorn. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 57 (1e aflevering), 95-96.
– Sasse van IJsselt, A. (1934) Het Overijsselsch Geslacht van Ense. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 58 (2e aflevering), 154-167.
– Heel O.F.M., Fr. Dalm. van (1934) Hervormingsbesluiten van het Kapittel van Windesheim in 1569. Het Overijsselsch Geslacht van Ense. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 58 (2e aflevering), 220-224.
– Heel O.F.M., Fr. Dalm. van (1934) Hervormingsbesluiten van het Kapittel van Windesheim in 1569. Het Overijsselsch Geslacht van Ense. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 58 (3e aflevering), 224-231.
– NN (1936) In Memoriam Bernardi Leonardi Snelting. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 60 (1e aflevering), I-II.
– Mulders, H. (1937) Een belangrijk boek over Denekamp. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 61 (3e aflevering), 666-688.
– Scholtens, H.J.J. (1938) De Kartuizers bij Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 62 (2e aflevering), 193-225.
– NN (1939) Archivalia uit het Klooster te Albergen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 64 (1e aflevering), 50-95.
– Formsma, W.J. (1940) De Saecularisatie van het Klooster Oldenzaal. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 64 (1e aflevering), 96-112.
– Heijden, L.J. van der (1941) Uit het Katholiek verleden van Schokland. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 65 (1e aflevering), 1-47.
– Voets, B. (1947) De ontwikkeling van Oldemarkt tot zelfstandige statie. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 66 (2e aflevering), 169-186.
– Pr. (1947) In Memoriam van Pastoor Richard G.R. Smeets. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 66 (3e aflevering), 201-202.
– Post, R. (1948) In Memoriam Wilhelmus Lucianus Stephanus Knuif. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 67 (1e aflevering), 10-12.
– Feugen, Zr. (1949) Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 68 (1e aflevering), 166-168.
– Kleintjens S.J., J. (1950) De laatste ex-Jezuieten in Zwolle, Enkhuizen en Leeuwarden. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 69 (1e aflevering), 71-80.
– Cate, J.A. ten (1950) De geschiedenis van de kloosterkerk te Albergen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 69 (1e aflevering), 81-90.
– Post, R. (1952) De statuten van het Mr. Geertshuis te Deventer. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 71 (1e aflevering), 1-46.
– Scholtens, Mr. H.W.J. (1952) Hervormingspogingen in het Benedictinessenklooster te Weerselo in de 15e eeuw. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 71 (3e aflevering), 179-203.

– Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland (1959-1991).

 • Gasman, M.J. (1960) Pastoor Bramer te Borne en zijn eerste brochure: ‘Het Kerkbestuur enz.’ Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 2 (III) 308-315.
 • Gasman, M.J. (1960) Overdracht der Buitenkerk te Kampen, 18 augustus 1809. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 2 (III), 308-315.
 • Persoons, E. (1961) De Zuidnederlandse kloosters van het Kapittil Windesheim. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 3 (I), 50-72.
 • Persoons, E. (1962) De Zuidnederlandse kloosters van het Kapittil Windesheim. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 4 (III), 350-351.
 • Lourdaux, W. & Persoons, E. (1964) De statuten van de Windesheimse mannenkloosters in handschrift en druk. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 6 (II), 180-224.
 • Wolfs O.P., S.P. (1964) Corrigenda et Addenda Betreffende het Curriculum Vitae van Engelbertus Cultificis Alias Messemaker O.P. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 6 (II), 225-240.
 • Post, R.R. (1965) Brieven van Geert Groote. Datering en interpretatie. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 7 (III), 257-286.
 • Zijl S.V.D., Th.P. van (1966) Bisschoppelijke goedkeuring van Windesheim. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 8 (III), 327-341.
 • Lourdaux, W. & Persoons, E. (1967) De statuten van de vrouwenkloosters aangesloten bij het Kapittel van Windesheim. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 9 (II), 231-244.
 • Dijk O. Carm., R.Th.N. van (1973) Een Statutenboek van het klooster Diepenveen. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 15 (II), 235-254.
 • Frijhoff, W. (1978) De Heilige Stede van Hasselt (Ov.). Gestalte, waarden en functies van een herleefde bedevaart in een diaspora-parochie. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 20 (I), 31-71.
 • Poelhekke, J.J. (1982) Th.A.M. Thielen, Geschiedenis van Raalte als kerspel, statie en parochie van het H. Kruis. De Walburg Pers, Zutphen, 1981. 110 blz.4 [4. Boekbespreking.] Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 24 (I), 152-155.
 • Berkenvelder, F.C. (1983) Monasticon Windeshemense, Teil 3: Niederlande, bearbeitet von Anton G. Weiler und Noël Geirnaert, Brussel, 1980, 657 p., ill. (Arch. Bibl. België, extranr. 16).5 [5. Boekbespreking.] Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 24 (II), 264-265.
 • Frijhoff, W. (1983) M.G. Spiertz en J.A.M.M. Janssen, Gids voor de studie van het godsdienstig leven in Overijssel in de tijd van de reformatie en de katholieke herleving 1520-1650.6 [6. Boekbespreking.] Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 24 (II), 268.
Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.