Een vormreis door Zalland in de 17e eeuw.

EEN VORMREIS DOOR ZALLAND

in de 17e eeuw.

_______

                    Zyne Hooghwaerdigheyt aertsbisschop van Sebaste etc.
               heeft gevormd op de ondergeschreven plaetsen en daegen
               de aengeteekende persoonen.
 

1697. Den 25 Augusti en 26,27,28, 29, 30 van de zelve maand en den 8 en 9 September gevormd in. Kampen 542 personen.
Den 31 Augusti en de 2 volgende dagen gevormd op Emmeloord 152
Den 3, 4 en 5 September gevormd by heer Sevenstern in. Vollenhoe 67
Den 15 en 19 September gevormd by heer Helmig in. Dalfsen 203
Den 17, 18, 19, 25, 26, 27 September, 5 October by pater van der Gracht S. J. in. Raelten 1569
Den 20, 21, 22, 23, en 24 September gevormd by pater de Cham. S. J. Op de Vos 709
Den 30 September en den 1, 2, 3 en 4 October gevormd by heer Wier in Visteren 205
Den 5, 6, 7 en 8 October by heer Stael gevormd in. Kolmschaten 506
Den 12, 13, 14, 16 September en den 9, 13, 17 en 20 October by heer A. van Blokhoven gevormd in. Zwol 361

|pag. 223|
1697. Den 11 en 14 October by heer Daniels gevormd in. Zwol 222 personen
Den 10 October by pater de Ridder gevormd in. Zwol 247
Den 11 en 16 October by pater Tant gevormd in. Zwol 224
in het geheel gevormd 5147

 
     Het origineel berust in het archief van de parochie van onze lieve vrouw te Zwolle. Voor nauwkeurig afschrift staat in

     Kampen.                                                                                                    B.P. VELTHUIJSEN.

_______

______________
– Velthuijsen, B.P. (1894) Een vormreis door Zalland in de 17e eeuw. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 21 (2), 222-223.

Category(s): Overijssel
Tags: , ,

Comments are closed.