Velthuijsen, Bernardus Petrus

Bernardus Petrus Velthuijsen (Laren, 9 juni 1852 – Hoenderloo, 23 november 1936), student aan het Seminarie Kuilenburg en Rijsenburg, priesterwijding 15 augustus 1875 te Utrecht, Kapelaan te Wijk bij Duurstede (1875-1879), Kampen (1879-1895), pastoor te Hertme (1895-1905), deken en pastoor te Sneek (1905), Apeldoorn, zn van Wilhelmus (Willem) Velthuijsen (1805-1887), grutter, Burgemeester van Laren (1863-1877) en Jannetje (Joanna) Majoor (1818-1897)

Over Bernardus Petrus Velthuijsen:
 
– (1925) Velthuysen (Bernardus Petrus) In „R.K. WIE IS DAT?” Biografisch Lexicon van bekende Nederlandsche Rooms-Katholieke tijdgenoten. (pp. 142). Leiden: H.J. Dieben.
– Heemkundegroep Hertme (z.j.) De vrome pastoor Velthuijsen en zijn strijd tegen drankmisbruik.
 
Werken van Bernardus Petrus Velthuijsen:
 
– Velthuijsen, B.P. (1887) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. Het jaar der stichting van het klooster der Minderbroeders te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 15 (2), 330-336.
– Velthuijsen, B.P. (1888) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XV, bladz. 336). Cureiten of pastoors van Kampen voor de hervorming. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 16 (?), 1-45.
– Velthuijsen, B.P. (1888) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XVI, bladz. 45). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 16 (?), 266-299.
– Velthuijsen, B.P. (1889) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XVI, bladz. 299). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 17 (?), 106-123.
– Velthuijsen, B.P. (1889) Josephus van Berkel, pastoor te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 17 (2), 305-306.
– Velthuijsen, B.P. (1890) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XVII, bladz. 123). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 18 (?), 58-86.
– Velthuijsen, B.P. (1890). Rechters of Schouten van Zwolle. BtdGvO, 10 (4), 356-362.
– Velthuijsen, B.P. (1890) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van bladz. 86). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 18 (?), 329-350.
– Velthuijsen, B.P. (1891) De Heilige Stedeke Hasselt. Maçonniek weekblad 1 [1. Uitgaaf voor broeders.], 40 (38), 541-547.
– Velthuijsen, B.P. (1891) Twee tot nog toe onbekende conventen der kloostervereeniging van Windesheim. Versl. en Mededel. VORG, 18, 39-56.
– Velthuijsen, B.P. (1892) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XIX, bladz. 148). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 19 (?), 420-438.
– Velthuijsen, B.P. (1892) Fundatie-Brief van de lieve vrouwen kapel te Vollenhoven. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 19 (?), 448-453.
– Velthuijsen, B.P. (1894) Hasselter aflaat voor en na de Hervorming. Zwolle: Thomas a Kempis-Vereeniging.
– Velthuijsen, B.P. (1894) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XIX, bladz. 148). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 21 (1), 89-164.
– Velthuijsen, B.P. (1894) Registrum ecclesie S. Stephani in Hasselt. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 21 (2), 207-212.
– Velthuijsen, B.P. (1894) Ordinantie van dat armenhuijs bynnen Vollenhoe genoemet Sanct Anthoniushuis. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 21 (2), 216-221.
– Velthuijsen, B.P. (1894) Een vormreis door Zalland in de 17e eeuw. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 21 (2), 222-223.
– Velthuijsen, B.P. (1896) De geestelijke broederschappen en de armenverzorging in de Middeleeuwen. In Jaarboekje van Alberdingk Thijm
– Velthuijsen, B.P. (1896) Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis (Vervolg van deel XIX, bladz. 148). Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 23 (1), 31-93.
– Velthuijsen, B.P. (1897) Vicecureiten van Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 24 (3), 337-345.
– Velthuijsen, B.P. (1898). Het Eeuwfeest te Hertme en Senderen.
– Velthuijsen, B.P. (1898) De invoering der Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 25 (1), 134-206.
– Velthuijsen, B.P. (1898) De invoering der Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme te Kampen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 25 (3), 344-423.
– Velthuijsen, B.P. (1899) Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 26 (1), 1-59.
– Velthuijsen, B.P. (1900) De Wederopleving van het Katholicisme te Kampen II, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 26 (2), 161-221.
– Velthuijsen, B.P. (1901) Losse aanteekeningen over het dorp en kerspel Kathen (Katerveer) bij Zwolle. BtdGvO, XIII, 54-57.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.