Tag Archives: tijdschrift

Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd (1834-1852)

Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd verscheen vanaf 1834 tot 1852. Uitgevers: S. de Visser en Zoon te ’s Gravenhage (1834-1839) Joh. Noman en Zoon te Zalt-Bommel (1840-1844) J.H. Laarman te Amsterdam. (1845-1852) Over Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd: Buijnsters, P.J. … Lees verder

Posted in Tijdschriften Tagged , ,

Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht

Dit tijdschrift begon als “Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht” en liep van 1875-1958. In 1959 werd de naam veranderd in “Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland” en deze liep van 1959 tot 1991 … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Oud Holland

Oud-Holland ___ Nieuwe Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. Onder redactie van MR. N. DE ROEVER, Archivaris van Amsterdam. en van A. BREDIUS, Onder-Directeur van het Nederlands Museum Tijdschrift artikelen die betrekking hebben tot de geschiedenis … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Nederlandsch Magazijn

Nederlandsch magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden. (1834-1845) voortgezet als Nieuw Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemeene en nuttige Kundigheden. (1846-1858). Voortgezet als Nederlandsch Magazijn Nieuwe serie (1859-1868?) Uitgevers: Amsterdam : Gebr. Diederichs. (1834-1858), Amsterdam : Gebr. Van … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Tijdschriften die beginnen met K

_____________________________________________________________ – Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschapen. Afdeeling Letterkunde. – Kroniek van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht.

Posted in Overijssel Tagged

Tijdschriften die beginnen met A

_____________________________________________________________ – Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht. – Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis.

Posted in Overijssel Tagged

Kroniek van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht

Het Historisch Genootschap te Utrecht werd in 1845 opgericht. Zij gaf de volgende werken uit: – Berichten van het Historisch Genootschap (1846-1862), 14 stukken in 7 delen. – Codex Diplomaticus (1848-1862), 12 afdelingen in 6 delen (2 series) – Kronijk … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged