Kroniek van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht

Het Historisch Genootschap te Utrecht werd in 1845 opgericht.

Zij gaf de volgende werken uit:
– Berichten van het Historisch Genootschap (1846-1862), 14 stukken in 7 delen.
– Codex Diplomaticus (1848-1862), 12 afdelingen in 6 delen (2 series)
– Kronijk (vanaf 1869 Kroniek) van het Historisch Genootschap (1846-1875), jaargangen 2-31 in 6 series. Jaargang 1 (1845) is nooit in druk verschenen.
– Werken van het Historisch Genootschap (1863-1978), 163 delen in 4 series.
– Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (1877-1968), delen 1-82.

Hieronder de artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.

Ebbinge Wubben, F.A. (1849) Geschiedkundige brieven, 1568, 1583, 1584, 1624. Medegedeeld uit het archief der stad Hasselt door den heer Ebbinge Wubben te Staphorst. Kronijk van het Historisch Gezelschap, 5, 311-318.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.