Ebbinge Wubben, Frederik Allard

Frederik Allard Ebbinge Wubben
(Deventer 1791 – Staphorst 26 juni 1874), burgemeester te Staphorst (van 1813 tot 1852), Notaris te Staphorst (van 1834 tot 1862), Lid (voor Hasselt, landelijke stand) Provinciale Staten van Overijssel (1 juli 1845 – 9 september 1850), Lid (voor Zwolle) Provinciale Staten van Overijssel (9 september 1850 – 23 februari 1853). Zoon van Christoffer Ebbinge Wubben, medicinaedoctor en Adriana Hendrika Ebbinge. Gehuwd op 14 november 1828 te Ulrum met Margaretha Johanna Cornelia de Groot (Leer Oost-Friesland 1799 – Haren 7 augustus 1892), dochter van Cornelius Philippus de Groot, controleur en Anna Geertruida Hofstede.
© Gemeente Staphorst

© Gemeente Staphorst

Over Frederik Allard Ebbinge Wubben:
 
– Verwijs, E. (1876) Levensbericht van F.A. Ebbinge Wubben. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1876, 117-118.
– Tippe, K. (2010) ‘Een echte Overijsselschman’: Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-18740): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving. (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Tippe, K. (2011) Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving Staphorst: Historische Vereniging Staphorst.
 
Werken van Frederik Allard Ebbinge Wubben:
 
– Ebbinge Wubben, F.A. (1835) Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst Provincie Overijssel, met eenige oudheidkundige bijvoegselen. Groningen: Oomkens.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1835) Geschiedkundige herinneringen van Hardenberg. OAvOeL, 1, 25-73.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1835) Geschiedkundige herinneringen van Genemuiden. OAvOeL, 1, p. 25-73.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1836) Geschiedkundige herinneringen van Giethoorn. OAvOeL, 2, 67-78.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1842) Het aloude Overijselsche geslacht van Vollenhoven. OAvOeL, 8, 79-92.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1842) Afschaffing van den Lombard te Hasselt. OAvOeL, 8, 127-132.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1843) Willekeur van de stad Hasselt omtrent de wettiging van huwelijken. OAvOeL, 9, 92-96.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1843) Beschrijving van de Havezathen OAvOeL, 9, 133-156.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1844) Staat van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, van 1819 1843, welke in het schrijven onervaren zijn. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 2 (3de stuk), 377.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1844) Beschrijving van de Havezathen OAvOeL, 10, 28-46.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1844) Onthaal van Prins Maurits te Hasselt. OAvOeL, 10, 76-77.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1845) Beschrijving van de Havezathen in Overijssel. OAvOeL, 12, 105-144.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1846) Kuinre. OAvOeL, 12, 201-205.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1846) Beschrijving van de Havezathen in Overijssel. OAvOeL, 12, 206-240.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1846) Extract uit het Register van Leenen der Keyz. Mat van der lantschap van Overyssel, beginnende in de maent van Juny, Anno XVc viertigh. Drentsche Volksalmanak 1847, 11, 53-
– Ebbinge Wubben, F.A. (1847) Beschrijving van de Havezathen in Overijssel. OAvOeL, 13, 236-240.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1847) Het bezetten der Stad Hasselt door de Staatsgezinde Partij. OAvOeL, 13, 261-272.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1848) Beschrijving van de Havezathen in Overijssel. OAvOeL, 14, 133-149.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1848) Geschiedkundig overzicht omtrent het ambt van Hoogschultus van Hasselt en Hasselter Ambt. OAvOeL, 14, 174-186.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1849) Geschiedkundige brieven, 1568, 1583, 1584, 1624. Medegedeeld uit het archief der stad Hasselt door den heer Ebbinge Wubben te Staphorst. Kronijk van het Historisch Gezelschap, 5, 311-318.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1849) De Sacramentskapel te Hasselt. OAvOeL, 15, 30-62.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1850) De Eendekooijen en het Toukeren te Staphorst. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 5 (4de stuk), 417-426.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1850) Maagdenklooster te Hasselt. OAvOeL, 16, 122-146.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1852) Aanslag op de stad Hasselt door de Spaanschgezinden, op den 27 September 1584. OAvOeL, 17, 176-180.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1853) De oude stads- of veeneweg te Rouveen. OAvOeL, 18, 127-176.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1854) De pas te Rouveen en de later daarbij aangelegde schans, of het fort, bekend onder den naam van Friesche Kaa, Bisschops-Schans, of Schansbeentjesgraven. OAvOeL, 19, 159-182.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1855) Stedelijke munt van Hasselt. OAvOeL, 20 205-225.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1856, 30 september) Geschiedkundige herinneringen aan de havesathe Weleveld. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 76 (79), p. 3.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1857, 13 januari) Het kasteel of blokhuis te Genemuiden. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 77 (4), p. 3-4.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1857, 29 september) De Essensche leenen in Salland. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 77 (78), p. 3.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1858, 23 maart) Iets omtrent de Beentjesgraven. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 78 (24), p. 2.
– Ebbinge Wubben, F.A. (z.j.1 [1. in of na 1859.]) De Sint Clemenskerk te Steenwijk.2 [2. overdruk uit de Steenwijker Courant.] Meppel: H.J. Gelderman.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1860) Iets omtrent het Stadregt van Hasselt. VORG, 1e stuk 100-105.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1861) Geschiedenis van het beleg der Stad Hasselt. Zwartsluis: Nijholt.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1862) Mededeling omtrent Genemuiden. VORG, 2e stuk, 110-119.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1865) Nadere bijdrage over hetzelfde onderwerp. VORG, 3e stuk, 70-74.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1867) Everhard van Ense. (Drost van Drenthe.) In H. Boom en Mr. M. Oldenhuis Gratama (Reds.), Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 1868. Nieuwe Serie, eerste jaargang. (pp. 259-260), Assen: Van Gorcum en Comp.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1867) Philippus rovenius en zijne naaste bloedverwanten. VORG, 4e stuk, 90-94.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1870) Bijdrage omtrent de belegering van Hattem in september 1786. VORG, 5e stuk, 1-11.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1870) Brief van der stadhouder Graaf van Rennenberg aan de regering der stad Hasselt, over de onlusten in Friesland. VORG, 5e stuk, 12-13.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1870) Lijst van de vaste goederen van de Abdy Dickninge. VORG, 5e stuk, 14-19.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1870) Naamlijst van predikanten. VORG, 5e stuk, 41-51.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1870) Stukken uit het archief der stad Hasselt betreffende de broederschappen des hilighen sacraments en van de heilige maagd maria sacraments. VORG, 5e stuk, 52-59.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1871) Gemeenteweiden te Genemuiden. VORG, 6, 7-20.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1871) Iets omtrent de gestaakte verveening in den polder van Staphorst. VORG, 6, 113-118.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1872) Onderzoek omtrent de reformatie te Hasselt. VORG, 7, 19-27.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.