Staat van het getal lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst

STAAT van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, van 1819—1843, welke in het schrijven onervaren zijn (1 [1. Deze Staat is, op ons verzoek, aan ons ter plaatsing afgestaan door den Heer F.H. Ebbinge Wubben, Burgemeester der Gemeente Staphorst, welke zich vroeger verdienstelijk gemaakt had, door het uitgeven eener plaatsbeschrijving der Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, met eenige oudheidkundige Bijvoegselen, te Groningen, bij J. OOMKENS 1835. De gunstige uitkomsten van dezen Staat mogen ook vooral aan de belangstelling van voormelden Heer in het Onderwijs zijner Gemeente toegeschreven worden.]).

JAAR DER LIGTING.GETAL LOTELINGEN.GETAL DER
LOTELINGEN
DIE NIET
KUNNEN SCHRIJVEN.
AANMERKINGEN
1819353Al de Lotelingen behooren tot de
1820256Hervormde Gezindte, met uitzondering
1821364van twee Israëlieten.
1822271In 1820 waren er onder de Lotelingen
1823221twee innocenten, en twee inkomelingen.
1824322
1325370
1826452
1827313
1828430
1829320
1830200
1831411
1832382
1833331
1834370
1835410
1836341
1837410
1838422
1839421
1840421
1841440
1842431
1843361
TOTAAL89933

_________________
Ebbinge Wubben, F.H. (1844) Staat van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, van 1819 1843, welke in het schrijven onervaren zijn. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 2 (3de stuk), 377.

Category(s): Staphorst
Tags: , ,

Comments are closed.