Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek

Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek (1841-1873)

door: Mr B.W.A.E.Sloet tot Oldhuis

Uitgegeven: te Zwolle, bij W.E.J. Tjeenk Willink.

Werken die betrekking hebben tot de geschiedenis van Overijssel:
 
– (1841) Statistieke beschrijving van Zwol. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 1 (1de stuk), 84-113.
– (1844) De Dedemsvaart. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 2 (3de stuk), 306-353.
– Ebbinge Wubben, F.H. (1844) Staat van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, van 1819 1843, welke in het schrijven onervaren zijn. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 2 (3de stuk), 377.
– Schreven, D. van (1844) Overzigt van de uitkomsten der beschrijving van Runderen, Paarden en Schapen, in Overijssel, voor de belasting van het fonds voor den Landbouw. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 2 (4de stuk), 518-519.
– (1846) Opgaaf van het ingeschrevenen voor de Nationale Militie van 1846, in de Provincie Overijssel, met vermelding hoevelen onder dezelve al dan niet lezen en schrijven kunnen. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 3 (4de stuk), 522-527.
– (1848) Het matten in Overijssel. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 4 (1de stuk), 47-58.
– (1848) Mededeeling over het statistiek bureau der Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart, gedaan door haren Voorzitter in de algemeene vergadering van 10 December 1847. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 4 (2de stuk), 200-220.
– Ebbinge Wubben, F.A. (1850) De Eendekooijen en het Toukeren te Staphorst. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 5 (4de stuk), 417-426.
– (1850) Verslag van de stads Armen-Inrigting te Zwolle. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 5 (3de stuk), 339-347.
– (1851) Algemeen Verslag der Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 6 (3de stuk), 311-330.
– Zeehuisen, J. (1851) Statistieke Bijdrage tot de kennis van den stoffelijken en zedelijken toestand van de landbouwende klasse in het kwatier Salland, Prov. Overijssel. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 6 (4de stuk), 375-408.
– (1852) Statistieke levensberigten omtrent 1600 personen uit bedeelde en zeer behoeftige huisgezinnen, die van 1 januarij 1823 tot April 1840 op de scholen der Stads Armen-inrigting te Zwolle zijn opgenomen. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 7 (1de stuk), 120-121.
– Sloet tot Westerholt, W. (1852) De Visscherij te Vollenhove. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 7 (3de stuk), 373-378.
– Zeehuisen, J. (1853) Verhandeling over de daglooners en bedeelden ten platten lande, in het kwartier Salland, provincie Overijssel. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 8 (2de stuk)
– Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E. (1855) Het benuttigen van het stoomgemaal in onze polders tot doeleinden van nijverheid. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 11 (1de stuk), 173-176.
– (1856) Het Zwolsche Diep Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 13 (1de stuk), 21-62.
– (1859) Het Staphorster veld. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 17 (5de stuk), 258-271.
– Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E. (1859) De greente te Genemuiden. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 18 (1de stuk), 21-28.
– Sandberg, Jhr. W.F. (1859) Iets over levensduur en sterfte in de drie groote steden en het platte land van Overijssel. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 18 (4de stuk), 218-232.
– (1860)Onze Landbouw in het jaar 1800. : Districten rondom Deventer gelegen. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 19 (7de stuk), 374-381.
– (1861)Onze Landbouw in het jaar 1800. : Het Drostambt Vollenhove en het Westelijke gedeelte van Salland. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 20 (1de stuk), 1-4.
– Sloet, J.A.J. (1861) Plan tot daarstelling van een nieuw uitwaterings-kanaal voor den IJssel naar de Zuiderzee. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 20 (5de stuk), 276-284.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.