Johannes Henricus HofmanJOHANNES HENRICUS HOFMAN.

                    † 14 November 1910.

_______

     De geschiedvorscher, van wiens onvermoeide werkkracht zoovele tijdschriften bijdragen mochten ontvangen, was van het jaar 1874 tot 1908 — soms onder den schuilnaam Jan ten Have — een der vruchtbaarste medewerkers van het Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht.
     Zijn liefde voor de waarheid, zijn krachtig werken met zwak gestel, zijn priesterdeugden mogen hier, allen ten voorbeeld, worden geroemd. Nooit, ook niet als rustend pastoor, heeft hij zich rust gegund.
     In het lezen van bijna onleesbare oorkonden, in het ontcijferen van raadselachtige opschriften zal hem moeilijk iemand overtreffen. Zijn werk wordt wellicht het best geteekend door het opschrift »Sprokkels«, dat hij zelf gebruikte in het eerste deel van dit Archief. Sprokkels heeft hij verzameld vooral op het gebied der geschiedenis van onze parochiën. Dat hem echter de kracht niet ontbrak voor zwaarder arbeid bewijst o.a. de levensbeschrijving van Willem Berthold, bisschop van Utrecht, in deel XXVI van dit Archief.
     God, voor Wiens eer hij heeft gewerkt, zal zijn overgroot loon zijn.

     De voornaamste data uit zijn leven mogen hier volgen:

Johannes Henricus Hofman werd geboren te Beltrum 21 Juni 1837.
_______________↓_______________


|pag. 2|
Na zijne studiën te Culemborg en Rijsenburg volbracht te hebben, werd hij subdiaken gewijd door Mgr. Zwijsen te Rijsenburg 17 Mei 1860.
diaken gewijd door Mgr. A.I. Schaepman te Rijsenburg 22 Dec. 1860.
priester gewijd door Mgr. A.I. Schaepman te Rijsenburg 11 Aug. 1861.
Daarna werd hij benoemd tot kapelaan te Silvolde 4 Sept. 1861.
»     »     »     Eibergen 5 Oct. 1861.
»     »     »     Gendringen April 1863.
»     »     »     Doetinchem 23 Sept. 1866.
»     »     » Ulft 1 [1.      Johannes, Henricus Nijkamp, deken en pastoor te Ulft † 26 Oct. 1872, was zijn oom. Zijn jongere broeder Johannes, Theodorus Hofman is pastoor te Hilversum. Neven van hem waren de gebroeders Henricus, Hermanus te Braake, S.J. † 26 Sept. 1887, Bernardus te Braake, Secretaris van het Aartsbisdom, † 23 Dec. 1868, Gerardus, Johannes te Braake, pastoor te Mechelen, † 24 Juni 1890 en Johannes, Theodorus te Braake, pastoor te Arnhem, † 2 Aug. 1905]) 14 Sept. 1869.
»     assistent     »     Oosterbeek 14 Mrt. 1871.
»     rector der Franciscanessen te Montfoort 10 Sept. 1872.
tot rector van het St. Gregoriushuis te Utrecht 30 Juni 1873.
tot pastoor te Everdingen 30 Juni 1875.
Wegens toenemende doofheid kreeg hij eervol ontslag 29 Oct. 1888.
Hij overleed in het Canisius-gesticht te Schalkwijk 14 Nov. 1910.

 

R.I.P.

 
– Knuif, W. (1911) Johannes Henricus Hofman. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 37 (1e aflevering), 1-2.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.