Tag Archives: Prof. Dr Frank van der Pol

Samenvatting en slotbeschouwing

SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING Om de Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw te kunnen beschrijven, moest eerst worden nagegaan hoe de kerkelijke en burgerlijke samenleving ter plaatse vóór die tijd functioneerde. In hoofdstuk 1 werd daarom achtergrondinformatie gegeven die van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

VI. De Gereformeerde kerk word de enige publiek erkende kerk. (maart 1580 – De jaren negentig)

VI. DE GEREFORMEERDE KERK WORDT DEENIGE PUBLIEK ERKENDE KERK (MAART 1580 – DE JAREN NEGENTIG) A. HET EVENWICHT VERBROKEN: POLITIEKE ENGODSDIENSTIGE ONTWIKKELINGEN NA DE AFVALVAN RENNENBERG IN MAART 1580 1. Verzoekschrift van de gereformeerde kerkeraad aan Oranje      Maart 1580 komen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

V. DE GEREFORMEERDE KERK GEDURENDE DE PERIODE VAN DE RELIGIEVREDE (JULI 1578 – MAART 1580)

V. DE GEREFORMEERDE KERK GEDURENDE DEPERIODE VAN DE RELIGIEVREDE (JULI 1578 – MAART 1580)      Door het optreden van Rennenberg komt er snel beweging op het politieke front. Kort nadat op 20 juli het spaansgezinde garnizoen van overste Polweiler uit de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

IV. Kerkelijk leven onder het Kruis (najaar 1566 – zomer 1578)

IV. KERKELIJK LEVEN ONDER HET KRUIS (NAJAAR 1566 – ZOMER 1578)      Wie in de zomer van 1566 in Kampen naar reformatorische woordverkondiging verlangden, hadden een hoopvol perspectief. Want zowel het stadsbestuur als de gewestelijke Staten hadden een verzoek om kerkruimte … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

II. DE EERSTE SIGNALEN VAN REFORMATORISCHE KRITIEK EN DE DOPERS

II. DE EERSTE SIGNALEN VAN REFORMATORISCHE KRITIEK EN DE DOPERS (VANAF DE JAREN TWINTIG TOT EIND VAN DE JAREN VIJFTIG)      In zijn Kronijk noteerde de Kamper stadssecretaris Johan van Breda over 1519 het volgende: ’Anno XVcXIX begonde de nye secte … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

I. DE KERK IN DE LAAT-MIDDELEEUWSE IJSSELSTAD KAMPEN

I. DE KERK IN DE LAAT-MIDDELEEUWSE IJSSELSTAD KAMPEN 1. Eerste verkenning: een verslag van de stadssecretaris en een gravure      Aan het begin van de maand waarin Luther te Wittenberg zijn 95 stellingen aansloeg, vond er te Kampen een plechtige gebeurtenis … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Pol, Frank van der

Prof. Dr. Frank van der Pol (1950), Hoogleraar Nederlandse Kerkgeschiedenis voor 1800 aan de Theologische Universiteit Vrijgemaakt Kampen (1991-2015). Werken van Frans van der Pol: Pol, F. van der (1977). Het voormalig St. Annaconvent van de Cellezusters te Kampen. Cornu, 4 … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged