Pol, Frank van der

Prof. Dr. Frank van der Pol (1950), Hoogleraar Nederlandse Kerkgeschiedenis voor 1800 aan de Theologische Universiteit Vrijgemaakt Kampen (1991-2015).

Werken van Frans van der Pol:

 • Pol, F. van der (1977). Het voormalig St. Annaconvent van de Cellezusters te Kampen. Cornu, 4 (6).
 • Pol, F. van der (1977). Het voormalig St. Annaconvent van de Cellezusters te Kampen. Van klooster tot Theologisch Instituut. Kamper Almanak, 1977/’78, 185-207.
 • Pol, F. van der (1978). Reformatorisch Licht over Kampen. De ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerk te Kampen (1555-1588). (Doctoraal scriptie). Kerkgeschiedenis, Theologische Hogeschool Kampen (Broederweg), Kampen.
 • Pol, F. van der (1978). Het voormalig St. Annaconvent van de Cellezusters te Kampen II. Kamper Almanak, 1978/’79, 211-229.
 • Pol, F. van der (1978). Het linnenweversgildehuis van klooster tot theologisch instituut. Nederlandse Historien, 12, 6-20.
 • Pol, F. van der (1978). Het voormalige St Annaconvent van de Cellezusters te Kampen. De Hoeksteen, 7 (1), 28-38.
 • Pol, F. van der (1977). Het voormalig St. Annaconvent van de Cellezusters te Kampen III. Kamper Almanak, 1979/’80, 209-220.
 • Pol, F. van der (1979). Uittocht uit Babel: Het zestiende eeuwse Anebaptisme, bezien vanuit Kampen. Almanak FQI, 1979, 192-216.
 • Pol, F. van der (1990). De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw. (Proefschrift Theologische Universiteit Kampen (Broederweg), Kampen). Kampen: Kok.
 • Pol, F. van der (1995). De middeleeuwse mens en zijn gebedscultuur: Kanttekeningen bij een getijdenboek van de zusters van Sint Agnes te Kampen. In P.H.A.M. Abels, J.L. Admiraal, G.N.M. Vis & I. Wormgoor (Reds.). DE KERK IN DE KOP: Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. (pp. 69-89). Gouda/Delft: Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis/Eburon.
 • Pol, F. van der & Smit, M. (1997). De susteren van Sanct-Agnetenhuus: De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent. Kampen: IJsselacademie.
 • Pol, F. van der & Dijk, R. van (1998). Het getijdenboek van het Agnietenconvent te Kampen. Trajecta, 7 (2), 111-133.
 • Pol, F. van der (2002). Religious diversity and everyday ethics in the seventeenth-century Dutch city Kampen. Church history, 71 (1), 16-62.
 • Pol, F. van der & Harmanny, G.D. (2005). Van klooster tot theologisch instituut: De geschiedenis van een voormalig Kamper kloostercomplex. Kampen: IJsselacademie.
 • Pol, F. van der (2011). ‘Ecclesia semper reformanda: de missie van de vliegende bij uit Kampen [Simon Oomius]’. Academische rede tijdens de 157e dies natalis Theologische Universiteit Kampen, 6 dec. 2011.
 • Pol, F. van der (2019). Vliegende bij op zoek naar honing: Geestelijk leiderschap van Simon Oomius. Brevier Uitgeverij: Kampen.
 • Hul, R.M. van ’t (juli 2014). Bibliografie Prof. Dr. Frank van der Pol (1950)
 • Category(s): Auteurs
  Tags:

  Comments are closed.