Doorninck, Jan Izaak van

Jan Izaak van Doorninck, (Deventer, 27 maart 1840 – Zwolle, 19 november 1889), procureur regtbank, archivaris van Overijssel, zoon van Damian Joan van Doorninck (1807-), wethouder en Petronella Willemina Lucretia Rauwertz Tichler . Gehuwd op 20 september 1866 te Deventer met Alida Adolphina Anspach (Deventer, 27 augustus 18401 [1. Wie Was Wie ] – 26 oktober 1907), dr. van Jan Adolph Anspach (1803-18852 [2. Wie Was Wie ]), predikant en Johanna Judith ter Haar (1804-18743 [3. Wie Was Wie ]).

Over Jan Izaak van Doornink:

– Hattink, Mr. R.E. (1889, 20 November) Mr. J.I. van Doorninck. 27 Maart 1840 — 16 November 1889. Prov. Overijs. en Zwol. Cour., p. 1.

Werken van Jan Izaak van Doornink:

– Doorninck, Mr. J.I. van (1866) De staatkunde der Nederlandsche Republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa. (Proefschrift Universiteit Utrecht, Utrecht). Utrecht: Kemink en Zoon.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1870) Bibliotheek van Nederlandsche Anonymen en Pseudonymen. ’s Gravenhage/Utrecht: Martinus Nijhoff/J.L. Beijers.4 [4. Dit werk bevat niet minder dan 6500 titels van Nederl. boeken, zonder naam van schrijver of pseudoniem verschenen, met vermelding van den waren naam der schrijvers en vele andere bijzonderheden, voorts alphabetische register.]
– Doorninck, Mr. J.I. van (1874) Hoe Joan Jordens schout van Colmschate werd. Versl. en Meded. VORG, 9, 20-23.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1874) De grenzen van het Wigbolt in Oldenzaal in 1642. Versl. en Meded. VORG, 9, 45-46.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1874) Het Oldenzaalsche veen. Versl. en Meded. VORG, 9, 47-48.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1874) Tijdrekenkundige lijst van stukken welke thans nog het Oudarchief der gemeente Oldenzaal uitmaken. Zwolle: de Erven J.J. Tijl.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 11 Juni) Uit Overijssel’s Verleden. I. Het Zwolsche Tuchthuis. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (134), p. 7.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 18 Juni) Uit Overijssel’s Verleden. II. De bestrating der steden. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (140), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 2 Juli) Uit Overijssel’s Verleden. III. Stads zilverwerk van Goor. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (152), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 9 Juli) Uit Overijssel’s Verleden. IV. Iets aangaande Geert (de) Groote. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (158), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 16 Juli) Uit Overijssel’s Verleden. IV. (Slot) Iets aangaande Geert (de) Groote. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (164), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 23 Juli) Uit Overijssel’s Verleden. V. Oude Deventer regeringsgebruiken. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (170), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 30 Juli) Uit Overijssel’s Verleden. VI. ,,Formalia wegens Justittia Corporeel.’’ Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (176), p. 1-2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 6 Augustus) Uit Overijssel’s Verleden. VII. Schoolzaken. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (182), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 13 Augustus) Uit Overijssel’s Verleden. VIII. Zallandsche Schouw. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (188), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 20 Augustus) Uit Overijssel’s Verleden. IX. Tractementen. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (194), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 17 September) Uit Overijssel’s Verleden. IX. (vervolg) Tractementen. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (218), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 1 October) Uit Overijssel’s Verleden. X. ,,Oude usantien op Octava Petri.’’ Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (230), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 8 October) Uit Overijssel’s Verleden. XI. Een bladzijde uit de geschiedenis van het onderwijs te Goor. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (218), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 15 October) Uit Overijssel’s Verleden. XII. Uit den Franschen tijd. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (242), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 29 October) Uit Overijssel’s Verleden. XIII. Hutten-Klaas. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (254), p. 1-2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883, 5 November) Uit Overijssel’s Verleden. XIII. Hutten-Klaas (Slot). Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (260), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1883) Deventer contracten van correspondentie. Versl. en Meded. VORG, 13, 48-55.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 7 April) Uit Overijssel’s Verleden. XIV. De gevolgen van een sneeuwbal. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (83), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 14 April) Uit Overijssel’s Verleden. XIV. De gevolgen van een sneeuwbal (Slot). Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (88), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 28 April) Uit Overijssel’s Verleden. XV. Zwolsche traktementen. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (99), p. 6.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 17 November) Uit Overijssel’s Verleden. XVI. Stedelijke rekeningen. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (271), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 1 December) Uit Overijssel’s Verleden. XVII. De Cameraars-rekeningen van Deventer. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (283), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 8 December) Uit Overijssel’s Verleden. XVIII. Deventer van buiten gezien. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (289), p. 1-2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 22 December) Uit Overijssel’s Verleden. XVIII. Deventer van buiten gezien. (Vervolg.) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (301), p. 1-2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1884, 29 December) Uit Overijssel’s Verleden. XVIII. Deventer van buiten gezien. (Slot.) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (305), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 5 Januari) Uit Overijssel’s Verleden. XIX. Plattegrond van Deventer. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (3), p. 2-3.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 22 Juni) Uit Overijssel’s Verleden. XX. Hardenbergsche geschillen 1555. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (143), p. 1-2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 29 Juni) Uit Overijssel’s Verleden. XXI. Amsterdamsche annexatiezucht. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (149), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 9 November) Uit Overijssel’s Verleden. XXII. Schele, door ten Oever.
Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (263), p. 5-6.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 16 November) Uit Overijssel’s Verleden. XXII. Schele, door ten Oever. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (269), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 30 November) Uit Overijssel’s Verleden. XXIV. Nitte, of de Cleyne man. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (281), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 7 December) Uit Overijssel’s Verleden. XXV. Moded en Phoconius. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (287), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885, 14 December) Uit Overijssel’s Verleden. XXV. Moded en Phoconius. (Slot) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (293), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885) Kamper spotverzen II. Versl. en Meded. VORG, 14, 54-74.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1885) Catalogus der charters uit het archief van het Burgerweeshuis (vroeger Buschklooster) te Zwolle. Zwolle: de Erven J.J. Tijl.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 18 Januari) Uit Overijssel’s Verleden. XXVI. Het eerste gebruik van buskruid. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (14), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 25 Januari) Uit Overijssel’s Verleden. XXVII. De kerk bestrijdt den dans. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (20), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 1 Februari) Uit Overijssel’s Verleden. XXVIII. De gang der hervorming. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (26), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 8 Februari) Uit Overijssel’s Verleden. XXVIII. De gang der hervorming. (Vervolg) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (32), p. 6.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 15 Februari) Uit Overijssel’s Verleden. XXVIII. De gang der hervorming. (III) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (38), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 1 Maart) Uit Overijssel’s Verleden. XXVIII. De gang der hervorming. (IV) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (50), p. 6.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 8 Maart) Uit Overijssel’s Verleden. XXVIII. De gang der hervorming. (V) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (56), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 22 Maart) Uit Overijssel’s Verleden. XXVIII. De gang der hervorming. (VI) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (68), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 29 Maart) Uit Overijssel’s Verleden. XXVIII. De gang der hervorming. (VII) Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (74), p. 6.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 5 April) Uit Overijssel’s Verleden. XXIX. De hervorming op het platteland. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (80), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 19 April) Uit Overijssel’s Verleden. XXX. De hervorming te Almelo, Borne, Vriezenveen en Wierden.. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (92), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 26 April) Uit Overijssel’s Verleden. XXXI. De hervorming te Bathmen. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (97), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 10 Mei) Uit Overijssel’s Verleden. XXXII. De hervorming te Delden. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (108), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 31 Mei) Uit Overijssel’s Verleden. XXXIII. De hervorming te Diepenheim en Goor. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (126), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 7 Juni) Uit Overijssel’s Verleden. XXXIII. De hervorming te Diepenheim en Goor (Slot). Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (131), p. 5.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 28 Juni) Uit Overijssel’s Verleden. XXXIV. De hervorming te Enschede en Losser. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (148), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 2 Augustus) Uit Overijssel’s Verleden. XXXV. De hervorming te Haaksbergen. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (178), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 16 Augustus) Uit Overijssel’s Verleden. XXXVI en XXXVII. De hervorming te Hellendoorn en Hengelo. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (190), p. 6.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 30 Augustus) Uit Overijssel’s Verleden. XXXVIII en XXXIX. De hervorming te Holten, en Diepenveen-Colmschate. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (202), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 27 September) Uit Overijssel’s Verleden. XL. De hervorming te Markelo. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (226), p. 2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 15 November) Uit Overijssel’s Verleden. XLI, XLII, XLII. De hervorming te Oldenzaal, Olst en Ootmarsum. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (bijvoegsel) (268), p. 6.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 22 November) Uit Overijssel’s Verleden. XLIV. De hervorming te Raalte. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (274), p. 1.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886, 6 December) Uit Overijssel’s Verleden. XLIV en XLV. De hervorming te Rijssen, Wierden en Wezepe. Prov. Overijs. en Zwol. Cour. (286), p. 1-2.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886) Een kerkelijk contract van correspondentie. Versl. en Meded. VORG, 15, 37-44.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1886) Touren der commisien. Versl. en Meded. VORG, 15, 45-48.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1887) Ter-Borchiana. Versl. en Meded. VORG, 16, 128-146.
– Doorninck, Mr. J.I. van (1889) Overijssel onder Karel V. Gekend uit regesten op officieele registers en daarbij behoorende acten. Deventer: Deventer boek- en steendrukkerij, vroeger firma J. de Lange.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.