Tag Archives: munten

Oude Overijsselsche munt

OUDE OVERIJSSELSCHE MUNT. _______      In den herfst van 1839 of 1840, op het erf van JAN ROZENDAAL, gelegen nabij den Born aan de Nieuwe Wetering, Gemeente Heino, in de provincie Overijssel, werd, met het uitrooijen van aardappelen, gevonden het gouden … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Oude Munten [III]

OUDE MUNTEN. _______      Den 4 April werd, bij een der goud- en zilversmeden te Zwolle, te koop aangeboden een oud muntstuk, zoodanig zwart en geöxideerd, dat er geen zilver aan te herkennen scheen; dat het althans niet veel zilverwaarde kon … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Munt te Hasselt

MUNT TE HASSELT. _______      Dat er te Hasselt (in Overijssel) eene munt heeft bestaan en er zoo wel in vroegere als in latere tijden gemunt is, is wel zeker, en die er aan twijfelen mogt, hebben wij slechts te verwijzen … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

De munt te Hasselt

DE MUNT TE HASSELT. _______      Hetgeen over de munt in deze Overijsselsche stad geschreven werd, is hier en daar verspreid. VAN MIERIS () geeft de beschrijving van eene munt van Bisschop Frederik van Blankenheim te Hasselt geslagen en in den … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Munt van Hasselt

|pag. 79| MUNT VAN HASSELT. ______       Keizer OTTO I verleende in de jaren 937 en 953 aan den Bisschop van Utrecht (BALDERICUS) het regt van de munt, waarvan de inkomsten aan den Bisschop en de kerk zouden behooren(). Keizer KAREL … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Een Overijsselsche Gedenkpenning

[pag. 231] EEN OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNING. _____      De hierbijgevoegde afteekening is van eenen zilveren penning of medaille, welke, ofschoon hier en daar wel wat afgesleten, echter ten duidelijkste doet blijken, dat zij eene Overijsselsche is. Hare zwaarte is nog twee oude … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Noodmunten van Kampen

NOODMUNTEN VAN KAMPEN, in 1578,   tijdens het beleg dier Stad door den Graaf van Rennenberg, geslagen.   Gaarne zoude ik, daar de E. A. Heeren, Burgemeester en Wethouders der Stad Kampen, Mr F. Lemker, J. N. Bijsterbos en R. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,