Tag Archives: 1578

Een Belegering Verbeeld: Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld

Een Belegering Verbeeld Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld door Theo van Mierlo ‘Rennenbergh hadde ses cartouwen van Utrecht ghecreghen, de welcke hij aen de landtsijde plantte ende schoot daer mede tusschen de Kalverecke ende Haghepoorte een … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , , , ,

Nog iets over zekere dusgenoemde Kampernoodmuntjes van 1578

NOG IETS OVER ZEKERE DUSGENOEMDE KAMPERNOODMUNTJES VAN 1578   In een stukje, geplaatst in de Verslagen en Mededeelingen dezer vereeniging I Stuk blz. 95—99 hebben wij de on­waarschijnlijkheid trachten aan te toonen dat de daar bedoelde en afgebeelde stukjes noodmuntjes … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Noodmunten van Kampen

NOODMUNTEN VAN KAMPEN, in 1578,   tijdens het beleg dier Stad door den Graaf van Rennenberg, geslagen.   Gaarne zoude ik, daar de E. A. Heeren, Burgemeester en Wethouders der Stad Kampen, Mr F. Lemker, J. N. Bijsterbos en R. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,