Tag Archives: beleg

Een Belegering Verbeeld: Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld

Een Belegering Verbeeld Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld door Theo van Mierlo ‘Rennenbergh hadde ses cartouwen van Utrecht ghecreghen, de welcke hij aen de landtsijde plantte ende schoot daer mede tusschen de Kalverecke ende Haghepoorte een … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , , , ,

Geschiedenis van het Beleg der Stad Hasselt

[pag. 1] GESCHIEDENIS  VAN HET  BELEG DER STAD HASSELT  in den jare 1657, DOOR  F.A. EBBINGE WUBBEN. Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden; van het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; van het Histo­- risch Genootschap … Lees verder

Tagged , ,