Tag Archives: Willem Baudart

Een Belegering Verbeeld: Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld

Een Belegering Verbeeld Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld door Theo van Mierlo ‘Rennenbergh hadde ses cartouwen van Utrecht ghecreghen, de welcke hij aen de landtsijde plantte ende schoot daer mede tusschen de Kalverecke ende Haghepoorte een … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , , , ,