Tag Archives: 1657

De mediatie van 1657, ten behoeve der ridderschap en steden van Overijssel

DE MEDIATIE VAN 1657, TEN BEHOEVE DER RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL. (uit de memoriaelboeken van Steenwijk.) _______      Den 16 September 1654 kwamen bij de Magistraat te Steenwijk in commissie, de heeren Burgemeester Keurbeecke van Kampen, Vreze van Zwolle en … Lees verder

Posted in Hasselt, Steenwijk Tagged , , , , ,

Geschiedenis van het Beleg der Stad Hasselt

[pag. 1] GESCHIEDENIS  VAN HET  BELEG DER STAD HASSELT  in den jare 1657, DOOR  F.A. EBBINGE WUBBEN. Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden; van het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; van het Histo­- risch Genootschap … Lees verder

Tagged , ,