Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis

Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. De vereniging bestaat sinds 1858 en geeft jaarlijks de Overijsselse Historische Bijdragen uit. Voor meer informatie klik hier

Verslagen en Mededelingen, sinds 1977 Overijsselse Historische Bijdragen.

1e stuk 1860, 2e stuk 1862, 3e stuk 1865, 4e stuk 1867, 5e stuk 1870, 6e stuk 18717e stuk 1872, 8e stuk 1873, 26e stuk 1910, 37e stuk 192041e stuk 1924, 48e stuk 1931, 49e stuk 1932, 53e stuk 1937

Voor andere jaargangen kunt u via deze link pdf bestanden downloaden collectieoverijssel (voorheen HCO)

Verslagen
– (1874) Verslag van de handelingen der twee en dertigste vergadering gehouden te Zwolle de 28 Oktober 1873. Zwolle: VORG.
– (1874) Verslag van de handelingen der drie en dertigste vergadering gehouden te Almelo den 2den Junij 1874. Zwolle: VORG.
– (1874) Verslag van de handelingen der vier en dertigste vergadering gehouden te Zwolle den 27 October 1874. Zwolle: VORG.
– (1875) Verslag van de handelingen der vijf en dertigste vergadering gehouden te Deventer den 1 Junij 1875. Zwolle: VORG.
– (1875) Verslag van de handelingen der zes en dertigste vergadering gehouden te Zwolle den 26 October 1875. Zwolle: VORG.
– (1876) Verslag van de handelingen der zeven en dertigste vergadering gehouden te Kampen den 13 Junij 1876. Zwolle: VORG.
– (1877) Verslag van de handelingen der acht en dertigste vergadering gehouden te Zwolle den 31 October 1876. Zwolle: VORG.
– (1877) Verslag van de handelingen der negen en dertigste vergadering gehouden te Almelo den 15 Junij 1877. Zwolle: VORG.

WERKEN, UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS.

 – Register van Overijsselsche Oorkonden, I, No. 1—369. II, No. 370—890. III, No. 891—1118. IV, No. 1119—1291.
– Verhandeling over het Graafschap Goor en beschrijving van de Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen. Twee onuitgeg. hoofdstukken van den Tegenw. Staat van Overijssel, door wijlen Mr. G. Dumbar.
– Kronijk van Gerardus Coccius.
– Charters en bescheiden over de betrekking der drie Overijss. steden, bijzonder van Kampen, op het noorden van Europa, 1251—1398.
– Lebuinus en zijne stichting te Deventer gedurende den eersten tijd van haar bestaan, Mr. J. P. Ver Loren.
– Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop volgens een HS. van de 17e eeuw.
Kamper Kronijken, I. de Annalibus quaedam nota.– Kamper Kronijken, II. Kronijk van Johan van Breda.
De Klokken in den Toren der Bovenkerk en in den Nieuwen Toren te Kampen, in folio formaat met phot. lithogr. afbeeldingen, F.A. Hoefer.
– Zwolsche Kroniek van 1520 tot 1526. Mr. J.W. Mulder.
– Lantrecht der Thwenthe declareert door Mr. Melchior Winhoff. Mr. R. E. Hattink.
– Aanmerk. omtrent de grondbeg. der zes eerste titels van het Landregt van Overijssel, Mr. J.W. Racer.
– Geslachtk. aanteekeningen ten aanzien van de Gecommitteerden ten Landdage van Overijssel. 1610—1795, Mr. J.I. van Doorninck.
– Officiatorum Frederici de Baden 1496—1516.
– Tijdrekenk. lijst van stukken welke thans nog het oud archief der gemeente Oldenzaal uitmaken, Mr. J.I. van Doorninck.
– Register op het oud-archief van Ootmarsum, Mr. R.E. Hattink.
– Register op het oud-archief van Hasselt, Mr. P.J. Teding van Berkhout Jr.
Catalogus der Charters uit het archief van het Burgerweeshuis te Zwolle, Mr. J. van Doorninck.
– Albergensia. Stukken betrekkelijk het klooster Albergen.
– Acta Visitationis dioecesis Daventriensis, ab Aegidio de Monte factae 1571, door Mr. R.E. Hattink.
– Hoofdpunten omtrent Marken.
– Verslag omtrent eene uitgave der stad-, dijk- en markeregten.
– Schets eener verdeeling van Overijssel in Schout- of Rigterambten en marken, omstreeks 1750, Mr. J. van Doorninck.
– Markekaart van Overijssel.
– Plattegrond van Campen, door P. Vtenwael, ao. 1598.
– Quohier der bezittingen van ’s Konings vijanden in Salland, opgemaakt in 1583.
– Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel, 1e deel, Dr. J. de Hullu.
– Een Kamper handelshuis te Lissabon, 1572—1594, handelscorrespondentie, rekeningen en bescheiden, Mr. J. Nanninga Uitterdijk.
– Het Copieboek van Wolter van Heyden, richter te Oldenzaal 1547—1570, Dr. K.O. Meinsma.
– Geschiedenis van den hof Espelo, zijn eigenaren en bewoners, Mr. G.J. ter Kuile.
Histore van Overijssel door W. Nagge. Uitgegeven door F. A. Hoefer, tweede deel, Vereniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Te Zwolle, bij De Erven J.J. Tijl, 1908. 440p.
Historie van Overijssel door W. Nagge. Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, eerste deel, Vereniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Te Zwolle, bij De Erven J.J. Tijl, 1915. 499p.

Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten.

1. Stadregten van:

– I. Boek van Rechten der Stad Kampen. Dat Gulden boek. – II. Digestum vetus. – III. Stadregt van Goor. – IV. Stadregt van Hasselt. – V en VI. Stadregt van Vollenhove, door Mr. S.J. Fockema Andrese, 2 dln. – VII. Stadregt van Ootmarssum, door Mr. A. Telting. – VIII. Stadregt van Ommen, door Mr. A. Telting. – IX. Stadregt van Rijssen, door Mr. A. Telting. – X. Stadregten van Steenwijk, door Mr. A. Telting. – XI. Ontwerp-Stadregt van Campen, door Mr. J.C. Bijsterbos. – XII. Stadboeken van Zwolle, door Mr. A. Telting. – XIII. Stad-regt van Almelo, door Mr. R.E. Hattink. – XIV. Stadregt van Grafhorst, door Mr. A. Telting. – XV. Stadregt van Wilsum, door Mr. A. Telting.

 2. Dijkregten van:

– I. Vollenhove. – II. Dijkregt van Hasselt. – III. Zuidbroek. – IV. Het oude Dijkregt van Hasselt. – V. Zalk. – VI. Dijkregt van Cellemuiden. – VII. IJsselham. – VIII. Vollenhove, Wanneperveen en IJsselham.

 3. Markeregten van:

– I. Leusen. – II. Emmen. – III. Dalmsholte. – IV. Archum. – V. Verssen. – VI. Stegeren. – VII. Herfte. – VIII. Zalne. – IX. Lenthe. – X. Gietmen. – XI. Herculo. – XII. de Lutte. – XIII. Hengvorden. – XIV. Rande. – XV. Markelo. – XVI. Albergen. – XVII. Laarwolde. – XVIII. Epse en Dommer.

Category(s): Niet gecategoriseerd
Tags:

Comments are closed.