Verslagen en Mededelingen 1e stuk 1860

Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Eerste stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Deventer, J. DE LANGE. 1860

INHOUD

Voorberigt
– I. Verslag omtrent de oude stadregten van Zwolle.
– II. Lijst van twistschriften, de provincie Overijssel rakende, uit de 17e eeuw.
– III. Verslag omtrent sommige geschiedkundige aanteekeningen over Overijssel.
– IV. De munt te Hasselt.
– V. Een woord over zekere dusgenoemde Kamper noodmuntjes van 1578.
– VI. Iets omtrent het stadregt van Hasselt.
– VII. Het archief der arrondissements-regtbank te Deventer.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.