Tag Archives: 1860

Op den Brink te Deventer (Omstreeks 1860)

Op den Brink te Deventer. (Omstreeks 1860).______      Onze meest geliefkoosde speelplaats was de Brink, de oudste en grootste der stadsmarkten, met zijn zware kastanjeboomen en het monumentale Waaggebouw. Wat al aangename herinneringen zijn voor mij aan dat heerlijke plein verbonden! … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Verslagen en Mededelingen 1e stuk 1860

Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Eerste stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Deventer, J. DE LANGE. 1860 INHOUD Voorberigt – I. Verslag omtrent … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged