Verslagen en Mededelingen 2e stuk 1862

Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Tweede stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Deventer, J. DE LANGE. 1862

INHOUD

– I. Over eenige naamsverklaringen van Racer en de zogenaamde Hijen of Heijen.
– II. Onuitgegeven memorie van Racer over de hofhorigheid.
– III. Twee memorien van het departementaal geregtshof in Overijssel betrekkelijk de Hofregten.
– IV. Advies van Mr J.D. Meijer betrekkelijk de Hofregten in Overijssel.
– V. Regten van Herman van Kuinre aan Urk en Emmeloord gegeven.
– VI. De Hof Elvetere of Monnikhof in Twenthe.
– VII. Mededeeling omtrent Genemuiden.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.