Tag Archives: beleg

Geschiedenis van het Beleg der Stad Hasselt

[pag. 1] GESCHIEDENIS  VAN HET  BELEG DER STAD HASSELT  in den jare 1657, DOOR  F.A. EBBINGE WUBBEN. Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden; van het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; van het Histo­- risch Genootschap … Lees verder

Tagged , ,