Welcker, Clara Johanna

Clara Johanna Welcker (Alkmaar 27 maart 1882 – Kampen 2 februari 1946), Op 1 September 1917 benoemd tot archivaresse der gemeente Kampen, dr. van Ir. Johan Wilhelm Welcker (1845-1918), directeur-Generaal Rijkswaterstaat en Clara Albertina de Wit (1853-1928).

Karakteristieke opname van Clara Welcker in haar werkkamer in wat nu de Gouden Zaal heet in het Stedelijk Museum Kampen ca. 1930. Vanuit het raam had zij zicht op het Gotisch Huis. © Collectie SK, THA, F003198.

Karakteristieke opname van Clara Welcker in haar werkkamer in wat nu de Gouden Zaal heet in het Stedelijk Museum Kampen ca. 1930.
Vanuit het raam had zij zicht op het Gotisch Huis.
© Collectie SK, THA, F003198.

Over Clara Johanna Welcker:

– Geesink, J. (1946). In memoriam Mejuffrouw C.J. Welcker. Versln. en medn. VORG, 61, 1-2.
– Geesink, J. (1947). In memoriam Mej. C.J. Welcker. Archivaresse der gemeente Kampen, 1882-1946. Nederlandsch Archievenblad, 46/47 (51), 87-88.
– Erdtsieck, I. (2007). Clara Welcker: Stadsarchivaris van Kampen, 1917-1946. Archievenblad, 12-17.
– Troost, R.A.E. (2016). Clara Welcker. Nil Volentibus Arduum. Een ode aan de eerste vrouwelijke archivaris der gemeente Kampen van 1917-1946. Een kundig archivaresse. Kampen: Stadsarchief 1 [1. Deze erg leuke en interessante uitgave is voor 5 euro verkrijgbaar bij het Stadsarchief Kampen – info@stadsarchiefkampen.nlClara Welcker]

Werken van Clara Johanna Welcker:

– Welcker, C.J. (1920). De zilveren kandelabers in de o.l.v. kerk te Zwolle. Versln. en medn. VORG, 37, 138-140.
– Welcker, C.J. (1923). Eenige bijzonderheden betreffende de Waalsche predikanten de la Bassecour. Versln. en medn. VORG, 40, 114-143.
– Welcker, C.J. (1924). Het Wapenboek van de Geldersch-Overijselsche Studentenvereeniging aan de Utrechtsche Hoogeschool, 1635-1671. De Nederlandsche Leeuw, 42, 34—43, 77-80, 111—116, 139-145.
– Welcker, C.J. (1927). De tollijst van mr. Johan Rueper. Versln. en medn. VORG, 44, 35-72.
– Welcker, C.J. (1927). De schilder Claes Bellequin te Kampen, 1645-1700. Versln. en medn. VORG, 44, 93-98.
– Welcker, C.J. (1927). De zoogenaamde „Moeder van Rembrandt’’ een Kamper dochter. In M. van der Duin (= M. van der Staal). Admiraal Swartenhondt – Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw. (pp. xx-xx). Kampen: J.H. Kok
– Welcker, C.J. (1928). Die Niederlande 1907-1927. Archivalische Zeischrift, 37, 316-334.
– Welcker, C.J. (1929). Begravenen in de Broederkerk te Kampen. De Nederlandsche Leeuw, 47, 159-162, 221-230, 247-254, 275-278, 377-378.
– Welcker, C.J. (1929). Zwitsersche doopsgezinden te Kampen. Versln. en medn. VORG, 46, 112-139.
– Welcker, C.J. (1930). Geslacht van Rijswijck te Kampen. De Nederlandsche Leeuw, 48, 277—280.
– Welcker, C.J. (1930, 11 februari). Jacobus van Deventer, Geographicus van Karel V en Philips II. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (35, Tweede Blad).
– Welcker, C.J. (1930). Het St. Catherina- en Maria Magdalenen gasthuis of het melatenhuis te Kampen, 1386-1589. Versln. en medn. VORG, 47, 26-168.
– Welcker, C.J. (1930). Rodolf van Twickelo, 1550-1613, laatste schout van Kampen. Versln. en medn. VORG, 47, 197-252.
– Welcker, C.J. (1930). Eenige geslachtkundige aanteekenigen over de familie Jonker te IJselmuiden. Versln. en medn. VORG, 47, 286-291.
– Welcker, C.J. (1931). Kort overzicht der geschiedenis van Kampen. In. Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 634-678). Deventer: Æ.E. Kluwer.
– Welcker, C.J. (1931). Een Waalsch predikant te Kampen ad interim in 1673. Versln. en medn. VORG, 48, 66-68.
– Welcker, C.J. (1931). Naamlijst der Luthersche predikanten te Kampen. Versln. en medn. VORG, 48, 69-72.
– Welcker, C.J. (1932). Een scandinavische boekdrukker en -handelaar te Kampen: Severin Grön, later Groen, 1670-1714. Versln. en medn. VORG, 49, 71-76.
– Welcker, C.J. (1933). Hendrick Avercamp 1585-1634 bijgenaamd “de Stomme van Campen” en Barent Avercamp 1612-1679 “Schilders tot Campen”. Werken van de VORG, no. 27. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
– Welcker, C.J. (1936). Hendrick Avercamp, bijgenaamd “De Stomme van Campen”. Kamper Almanak, 35/36, 132-138, 141-144.
– Welcker, C.J. (1939). Kampen’s bloeitijd. Overijssel, 226-227.
– Leemans, W.F.; Roëll, H.H. en Welcker, C.J. (1940). Het Kamper geslacht Bijsterbos. (Van Detten Bijsterbosch, Van Berkum Bijsterbos). De Nederlandsche Leeuw, 58, 245-252.
– Welcker, C.J. (1940). De oude poorten van Kampen. De Kampioen, 57 (20), 306-307.
– Welcker, C.J. (1942). Mr. Elias de Mulder, bouwmeester van de oude stadsherberg, 1659-1668 te Kampen. Kamper Almanak, 1941/42, 155-175.
– Welcker, C.J. (1942). Pieter Remmers geb. 1744 te Amsterdam, overleden na 1808….. Versln. en medn. VORG, 58, 123-155.
– Welcker, C.J. (1943). Pieter Remmers II. Versln. en medn. VORG, 59, 7-16.

Category(s): Auteurs
Tags: , ,

Comments are closed.