Tag Archives: Archivaris

Grooten, Johannes (Hans)

Drs. Johannes (Hans) Grooten (23 juli 1937), archiefexamen IIde klasse (1 juli 1969), archivist bij het rijksarchief in Zeeland (-1974), waarnemend gemeentearchivaris te Kampen (19x?-198?), gemeentearchivaris te Kampen (198?-1998) Werken van Drs. Johannes (Hans) Grooten:   – Grooten, J. (1970) … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged ,

Mensema, Albertus Jans

Albertus Jans Mensema (12 juni 1946 – 23 december 2020). Opleiding: Rijks Hogere Burgerschool (R.H.B.S.) Ter Apel; ’s Rijks Archiefschool (Magister Artium) (1973-1974) Werk: archivaris Rijksarchief in Overijssel Zwolle (1972-1999); gemeentearchivaris Zwolle (1999-2002); archivaris Historisch Centrum Overijssel (2002-2007) Onderscheiding: Ridder … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged , ,

Welcker, Clara Johanna

Clara Johanna Welcker (Alkmaar 27 maart 1882 – Kampen 2 februari 1946), Op 1 September 1917 benoemd tot archivaresse der gemeente Kampen, dr. van Ir. Johan Wilhelm Welcker (1845-1918), directeur-Generaal Rijkswaterstaat en Clara Albertina de Wit (1853-1928). Over Clara Johanna … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged , ,

De eerste Archivaris van Deventer

[pag. 367] DE EERSTE ARCHIVARIS VAN DEVENTER. ________   Op den 11en Februarij van het jaar 1656 werd bij Concordaat — dus door Schepenen en Raad benevens de Gezworene Gemeente — Assueras Strockel, de bekwame Secretaris der stad, aangesteld om … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,